Nişan Bozma Nedir? Haklı Nedenle ve Haksız Nedenle Nişanı Bozma

Nişanlılardan biri, nişanlılık ilişkisine bir taraflı irade açıklaması ile son verebilir. Nişanı bozma, açık bir irade açıklaması ile olabileceği gibi örtülü bir irade açıklamasıyla da olabilir. Nişanlının, diğerinin ziyaretlerini kabul etmemesi ya da ziyaretlerini ve mektuplarını tamamen kesmesi, başkası ile nişanlanması veya evlenmesi, haber vermeden ve adres bırakmadan başka bir kente ya da ülkeye gitmesi, nişanlılığın örtülü olarak bozulması sayılabilir. Nişanlılığın bu şekilde bir taraflı olarak sona erdirilmesine, nişanlanmadan dönme ya da yerleşmiş deyimiyle nişanın bozulması denir (TMK m. 120). Nişanı bozmanın söz konusu olabilmesi için, geçerli bir nişanlanmanın bulunması gerekir; yoksa arkadaşlık ilişkisinin, flört ilişkisinin, hatta evlenme iradesi olmaksızın

Devamını okumak için tıklayın…Nişan Bozma Nedir? Haklı Nedenle ve Haksız Nedenle Nişanı Bozma

Nişanlının Tanıklıktan Kaçınma Hakkı

Nişanlılardan biri, diğerinin davalı ya da davacı olduğu bir davada ya da nişanlının sanık olduğu bir ceza davasında tanıklık yapmaktan kaçınabilir. Bu hüküm nişanlının bir yakın olması ile ilgilidir (HMK m. 248; CMK m. 47/b/1). Aynı şekilde, nişanlılardan biri, diğeri ile ilgili davada hakimlikten ya da hakemlikten kaçınabilir. Diğer taraf da sırf bu sebeple hakimi veya hakemi reddedebilir (HMK m. 34).15

Ölen Nişanlıdan Ötürü Destek Yoksun Kalma Tazminatı ve Manevi Tazminat İsteyebilme

Nişanlılardan birinin bir haksız fiil sonucu ölmesi halinde, sağ kalan nişanlı, faile karşı, TBK m. 53’teki şartlar gerçekleşmişse, destekten yoksun kalma tazminatı davası açabilir. Genellikle bu talebi kadın nişanlı ileri sürecektir. Ancak istisnai durumlarda, örneğin sakat olan bir erkek nişanlı da destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunabilir. Çünkü, nişanlılık, daha sonra evlenmenin yapılacağı hakkında bir karine oluşturur. Böylece nişanlının ölümü, müstakbel eşin, yani TBK m. 45 anlamında (farazi) desteğin kaybedilmesidir. Nişanlılardan birinin ölümü üzerine sağ kalan nişanlı, ölüme sebep olan kişiden manevi tazminat isteminde bulunabilir (Türk Borçlar Kanunu m. 56/2).