Nişan Bozma Nedir? Haklı Nedenle ve Haksız Nedenle Nişanı Bozma

Bir taraflı irade açıklaması ile nişanlılık ilişkisi sona erebilir. Nişanı bozma, açık bir irade açıklaması veya örtülü bir irade açıklaması ile gerçekleşebilir. Nişanlının örtülü olarak nişanlılığın bozulması, diğerinin ziyaretlerini kabul etmemesi, ziyaretlerini ve mektuplarını tamamen kesmesi, başkasıyla nişanlanması veya evlenmesi veya haber vermeden ve adres bırakmadan başka bir kente veya ülkeye gitmesidir. Nişanlılığın bu şekilde bir taraflı olarak sona erdirilmesi, nişanlanmadan dönme olarak da bilinir (TMK m. 120). Nişanı bozmak için geçerli bir nişanlanma gereklidir. Bunun aksine, arkadaşlık, flört veya evlenme iradesi olmaksızın bir süre birlikte yaşamak, nişanı bozma anlamına gelmez ve nişanın bozulmasının hukuki sonuçları uygulanmaz. Nişanın bozulması için

Devamını okumak için tıklayın…Nişan Bozma Nedir? Haklı Nedenle ve Haksız Nedenle Nişanı Bozma

Nişanlının Tanıklıktan Kaçınma Hakkı

Nişanlıların biri, diğerinin davalı ya da davacı olduğu bir davada tanıklık yapmaktan kaçınabilir. Ayrıca, nişanlının sanık olduğu bir ceza davasında tanıklık yapmaktan kaçınabilirler. Bu hüküm, nişanlının yakın olması gerektiği anlamına gelir (HMK m. 248; CMK m. 47/b/1). Aynı şekilde, nişanlılardan biri, diğerinin davasıyla ilgili olarak hakemlik ya da hakimlik yapmadan kaçınabilir. Sadece bu nedenle diğer taraf hakemi veya hakimi reddedebilir (HMK m. 34).

Ölen Nişanlıdan Ötürü Destek Yoksun Kalma Tazminatı ve Manevi Tazminat İsteyebilme

Nişanlılardan birinin bir haksız fiil nedeniyle ölmesi durumunda, sağ kalan nişanlı, TBK m. 53’te belirtilen şartlar gerçekleşmişse, faile karşı destekten yoksun kalma tazminatı davası açabilir. Bu talebi genellikle bir kadın nişanlı ileri sürecektir. Ancak, örneğin sakat bir erkek nişanlı destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir. çünkü nişanlılık, daha sonra evlenmenin gerçekleşeceği anlamına gelir. Böylece nişanlının ölümü, TBK m. 45’e göre (farazi) desteğin kaybıdır. Nişanlılardan birinin ölümü üzerine sağ kalan nişanlı, ölüme sebep olan kişiden manevi tazminat talep edebilir (Türk Borçlar Kanunu m. 56/2).