Ölen Nişanlıdan Ötürü Destek Yoksun Kalma Tazminatı ve Manevi Tazminat İsteyebilme

Nişanlılardan birinin bir haksız fiil sonucu ölmesi halinde, sağ kalan nişanlı, faile karşı, TBK m. 53’teki şartlar gerçekleşmişse, destekten yoksun kalma tazminatı davası açabilir. Genellikle bu talebi kadın nişanlı ileri sürecektir. Ancak istisnai durumlarda, örneğin sakat olan bir erkek nişanlı da destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunabilir. Çünkü, nişanlılık, daha sonra evlenmenin yapılacağı hakkında bir karine oluşturur. Böylece nişanlının ölümü, müstakbel eşin, yani TBK m. 45 anlamında (farazi) desteğin kaybedilmesidir.

Nişanlılardan birinin ölümü üzerine sağ kalan nişanlı, ölüme sebep olan kişiden manevi tazminat isteminde bulunabilir (Türk Borçlar Kanunu m. 56/2).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir