Evli Eşlerden Biri Hakkında Gaiplik Kararı Alınmışsa Miras Durumu

Kanun koyucu, ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan kişiler hakkında eğer o kişinin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, gaiplik kararının alınabileceğini öngörmüştür. Bir kimse hakkında gaiplik kararı, hakları gaiplik kararına bağlı olanlarca istenebilir (TMK m. 32). Gaipliği istenen kişi evli ise, evliliği devam eder. Burada ortaya çıkacak mesele, gaip olan kişinin evli olması halinde, eş ile birlikte mirasçı olacak kişilerin evliliği fesh edilmeden kendi miras haklarını isteyip isteyemeyecekleridir. Türk Medeni Kanununu’nun 35/1’inci maddesi gaiplik kararını ölüme denk tutulan hallerden biri olarak kabul etmiştir. Bu nedenle gaiplik kararı ile birlikte mirasçılar eş ile birlikte mirasçı olurlar

Devamını okumak için tıklayın…Evli Eşlerden Biri Hakkında Gaiplik Kararı Alınmışsa Miras Durumu

Butlanla Sakat Bir Evlilikte Eşin Mirasçılığı

Evliliğin butlan kararı ile sona erdirilmesine ilişkin olarak Türk Medeni Kanunu’nda iki farklı hüküm yer almaktadır. Bu hükümler, TMK’nın 146/2 ve 147/1’inci maddeleri ile 159. maddeleridir. TMK’nın146/2 ve 147/1’inci maddeleri mirasbırakanın ölümünden sonra da, ilgililerin mutlak butlan davası açabileceklerini düzenlemektedir. İlgililer, mutlak butlan davasını, ölümle şahıslarında doğan haktan yararlanarak açarlar. Eşlerden biri öldükten sonra, mutlak butlan davasını ilgililer açmazlarsa veya açılmış olan mutlak butlan davasına devam etmezlerse, evliliğin ölümle sona ermesine ilişkin hükümler uygulanır. Buna karşılık TMK’nın 159. maddesi, mirasçıların evlenmenin nispi butlanını, dava etme haklarının olmadığını, ancak açılmış olan bir davayı sürdürebileceklerini hükme bağlamıştır. Bu durumda 159. maddeye göre,

Devamını okumak için tıklayın…Butlanla Sakat Bir Evlilikte Eşin Mirasçılığı

Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi

Boşanmanın kesinleşmesi halinde, Türk Medeni Kanunu’nun 181/1’inci maddesine göre, eşler birbirlerinin mirasçıları olamadıkları gibi, boşanmadan önce lehlerine yapılan ölüme bağlı tasarruflarla sağlanan hakları da aksi tasarruftan anlaşılmadıkça kaybederler. Bu hükümden anlaşılacağı üzere ayrılık kararının verilmiş olması, eşlerinin birbirlerinin mirasçısı olma hakkını ortadan kaldırmaz. Eşlerin mirasçı olmaları açısından ayrılık kararının boşanma sebeplerinin varlığı halinde verilmiş olması (TMK m. 170) veya eşlerin ayrı yaşamaya hakları olduğu bir durumda eşlerin ayrı yaşamaya başlamış olmaları (TMK m. 197) arasında fark yoktur. Her iki halde de evlilik birliği devam etmektedir. Eşlerden birinin ölümü halinde diğer eş, ölen eşin mirasçısı olacaktır. Türk Medeni Kanunu’nun 181/2’inci maddesine

Devamını okumak için tıklayın…Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi