Evli Eşlerden Biri Hakkında Gaiplik Kararı Alınmışsa Miras Durumu

Kanun koyucu, ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya uzun süredir haber alınamayan kişiler için gaiplik kararı verilebileceğini öngörmüştür. Bir kişinin hakları gaiplik kararına bağlı olanlar tarafından gaiplik kararı istenebilir (TMK m. 32). Gaipliği istenen kişinin evli olması durumunda evliliği devam eder. Bunun bir sonucu olarak, gaip olan kişinin evli olması durumunda, mirasçı olacak kişinin eşinin evliliği fesh edilmeden miras haklarını talep edip etmeyecekleridir. Türk Medeni Kanununu’nun 35/1’inci maddesi, gaiplik kararının ölüme denk tutulan durumlardan biri olarak kabul edildiğini belirtmektedir. Sonuç olarak, ölüm kararının ardından mirasçılar eşleriyle birlikte mirasçı olurlar ve paylarını alırlar. Sağ kalan eşin evliliğinin feshini talep etmemesi, mirasçılığını engellemez.

Devamını okumak için tıklayın…Evli Eşlerden Biri Hakkında Gaiplik Kararı Alınmışsa Miras Durumu

Butlanla Sakat Bir Evlilikte Eşin Mirasçılığı

Evliliğin butlan kararıyla sona erdirilmesine ilişkin olarak Türk Medeni Kanunu’nda iki farklı hüküm vardır. TMK’nın 146/2 ve 147/1’inci maddeleri ile 159. maddesi bu hükümleri içerir. TMK’nın 146/2 ve 147/1’inci maddeleri, mirasbırakanın ölümünden sonra ilgililerin mutlak butlan davası açabileceklerini düzenlemektedir. İlgililer, ölümle şahıslarında doğan haktan yararlanarak mutlak butlan davasını açarlar. Eşlerden biri öldükten sonra, ilgililer mutlak butlan davasını açmazlarsa veya evliliğin ölümle sona ermesine ilişkin hükümler uygulanır. Bununla birlikte, TMK’nın 159. maddesi, mirasçıların evlenmenin nispi butlanını dava etme haklarının olmadığını, ancak daha önce açılmış bir davayı dava edebileceklerini söylüyor. Bu durumda, evlilik nispi bir butlanla sakatsa, mirasçılar sadece açılan davayı sürdürebilirler,

Devamını okumak için tıklayın…Butlanla Sakat Bir Evlilikte Eşin Mirasçılığı

Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi

Boşanmanın kesinleşmesi halinde, eşler birbirlerinin mirasçıları olamazlar. Türk Medeni Kanunu’nun 181/1’inci maddesine göre, eşler, boşanmadan önce lehlerine yapılan ölüme bağlı tasarruflarla sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça kaybederler. Bu hüküm, eşlerin birbirlerinin mirasçısı olma hakkını ortadan kaldırmaz. Eşlerin mirasçı olmaları için ayrılık kararı, boşanma sebeplerinin varlığı halinde verilmiş olması (TMK m. 170) veya ayrı yaşamaya hakları olduğu bir durumda verilmiş olması (TMK m. 197) arasında fark yoktur. Her iki durumda da evlilik birlikte devam eder. Eşlerden birinin ölümü durumunda, ölen eşin mirasçısı diğer eş olacaktır. Türk Medeni Kanunu’nun 181/2’inci maddesine göre, boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam

Devamını okumak için tıklayın…Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi