Cari Hesapta Zamanaşımı

TTK’nın 101. maddesine göre cari hesabın tasfiyesine, kabul edilen veya mahkeme kararıyla saptanan bakiyeye veya faiz alacaklarına, hesap hata ve yanılmalarına, cari hesaptan hariç tutulmak lazım gelen veya haksız olarak cari hesaba geçirilmiş olan kalemlere veya tekrarlanan kayıtlara ilişkin davalar, cari hesap sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren beş yıllık zamanaşımına tabidir. ETK’da, cari hesapta zamanaşımının işlemeye başlayacağı tarih gösterilmemişti. Bu durum tartışmalara neden olmuştur. Zamanaşımının başlangıcını, cari hesap sözleşmesinin sona erdiği tarih olarak belirleyen TTK m. 101, bu açıdan önemli bir boşluğu doldurmuştur. Müeccel bir alacak için zamanaşımının söz konusu olamayacağı yolundaki TBK hükmü (madde 149/1) dikkate alındığında, cari hesapta

Devamını okumak için tıklayın…Cari Hesapta Zamanaşımı

İşletme Adının Devri

Ticaret unvanının aksine, işletme adının ticari işletmeden ayrı olarak devredilmesi mümkündür. Zira işletme adı hakkında uygulanacak hükümleri gösteren TTK m. 53’te, ticaret unvanının işletmeden ayrı olarak devrini yasaklanan TTK m. 49/1’e yollamada bulunulmamıştır. İşletmenin devri, devir sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadıkça, işletme adının da devrini içerir (bu hususta bkz. TTK m. 11/3).

İşletme Adının Oluşturulması ve Tescili

İşletme adı, işletme sahibini hedef tutmaksızın doğrudan işletmeyi tanıtmak ve benzeri işletmelerden ayırt etmek için kullanılır (TTK m. 53). Görüldüğü üzere ticaret unvanı, taciri tanıtmayı amaçlarken, işletme adı, işletmeyi diğer işletmelerden ayırt etmeye yöneliktir. Ticaret unvanını sadece tacirler kullanabilir; buna karşılık işletme adını, işletmelerini benzeri işletmelerden ayırt etmek isteyen esnaf da kullanabilir (TTK m. 15/2. cümle). Tacirler bakımından ticaret unvanı kullanmak zorunludur (TTK m. 18/1, 39/1). İşletme adını kullanmak ise zorunlu değildir. İşletme adı hakkında uygulanacak hükümler TTK m. 53’te gösterilmiştir. TTK’da işletme adının nasıl oluşturulacağı gösterilmemiştir. İşletme sahibi, bu hususta serbestiye sahiptir. Ancak seçilecek işletme adının, aldatıcı nitelikte olmaması

Devamını okumak için tıklayın…İşletme Adının Oluşturulması ve Tescili