Sözleşmenin Yorumlanması

Sözleşmenin oluşturulması aşamasında taraflar sözleşmenin içeriği hakkında farklı fikirlere sahip olabilirler.Bu noktada yorum sorunu ortaya çıkar.çıkar. Açık ve anlaşılır bir hükmün yorumlanması söz konusu olduğunda olamaz. Örneğin, satım bedelinin açıkça yüz bin lira olduğunu belirten bir sözleşme hükmü yorumlanamaz. Sözleşmenin bazı hükümleri göründüğü kadar net olmadığı durumlarda yorum yapılabilir, ancak tabii hüküm açık ve net olduğunda yorum yapılamayacak. A. YORUM İLKELERİ Birden fazla anlama gelen sözleşme hükümleri öğretide kabul edilen ilkelere göre yorumlanacaktır. Bu ilkeler, somut olaya göre değerlendirilerek kullanılacaktır. 1. Lafzi Yorum Yasağı Yorumun hareket noktasını ilgili sözleşme hükmünün lafzı oluşturur. Bu noktada ilk yorum ilkesi karşımıza çıkmaktadır. Sözleşme

Devamını okumak için tıklayın…Sözleşmenin Yorumlanması

Tıbbi Müdahalelerde Mahremiyet

Tıbbi personelin sır saklama sorumluluğu, tıbbi müdahale öncesi, sırasında ve sonrasında hastaların en gizli bilgilerini içerdiğinden, tıbbi personelin kişisel verilerini koruma konusunda çok dikkatli olması gerektiği anlamına gelir. Mahremiyet ihlalinin önümüzdeki yıllarda sağlık çalışanlarına karşı açılan davalarda önemli bir yer tutacağı kanaatindeyiz.

Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir?

Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinin 3. ve 4. maddelerinde belirtildiği gibi, Sigorta Tahkim Komisyonu, Müsteşarlıkça yapılacak veya yaptırılacak bir sınavda başarılı olanları sigorta hakem listesine kaydetmek ve sigorta hakem listesini tutmak zorundadır. Raportörler, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözmek için Komisyona intikal eden şikayetleri önceden inceler (Sigortacılık Kanunu m. 2/1). Raportörler, sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin Komisyona başvurmasını inceler (Sigortacılık Kanunu m. 30/15). Raportör, uyuşmazlığın esasına karar verme yeteneğine sahip değildir.