ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TAZMİNATI

1) Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları 1.1) DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Kapsamı 1.1.1) Zorunlu Deprem Sigortasının Kapsamı 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan Zorunlu Deprem Sigortasına tabidir. Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller,

Devamını okumak için tıklayın…ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TAZMİNATI