Madde Madde Anayasa (Podcast)

Spotify üzerinden dinlemek için tıklayınız

Anchor.fm üzerinden dinlemek için tıklayınız

Apple Podcast üzerinden dinlemek için tıklayınız

YouTube üzerinden dinlemek için tıklayınız

Google Podcast üzerinden dinlemek için tıklayınız

 

Madde Madde Anayasa #01 Girizgah

#1 Anayasa Madde 1 – Devletin şekli

#2 Anayasa Madde 2 – Cumhuriyetin nitelikleri

#3 Anayasa Madde 3 – Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti

#4 Anayasa Madde 4 – Değiştirilemeyecek hükümler

#5 Anayasa Madde 5 – Devletin temel amaç ve görevleri

#6 Anayasa Madde 6 – Egemenlik

#7 Anayasa Madde 7 – Yasama yetkisi

#8 Anayasa Madde 8 – Yürütme yetkisi ve görevi

#9 Anayasa Madde 9 – Yargı yetkisi

#10 Anayasa Madde 10 – Kanun önünde eşitlik

#11 Anayasa Madde 11 – Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü

#12 Anayasa Madde 12 – Temel hak ve hürriyetlerin niteliği

#13 Anayasa Madde 13 – Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması

#14 Anayasa Madde 14 – Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması

#15 Anayasa Madde 15 – Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması

#16 Anayasa Madde 16 – Yabancıların durumu

#17 Anayasa Madde 17 – Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı

#18 Anayasa Madde 18 – Zorla çalıştırma yasağı

#19 Anayasa Madde 19 – Kişi hürriyeti ve güvenliği

#20 Anayasa Madde 20 – Özel hayatın gizliliği

#21 Anayasa Madde 21 – Konut dokunulmazlığı

#22 Anayasa Madde 22 – Haberleşme hürriyeti

#23 Anayasa Madde 23 – Yerleşme ve seyahat hürriyeti

#24 Anayasa Madde 24 – Din ve vicdan hürriyeti

#25 Anayasa Madde 25 – Düşünce ve kanaat hürriyeti

#26 Anayasa Madde 26 – Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti

#27 Anayasa Madde 27 – Bilim ve sanat hürriyeti

#28 Anayasa Madde 28 – Basın ve yayımla ilgili hükümler

#29 Anayasa Madde 29 – Süreli ve süresiz yayın hakkı

#30 Anayasa Madde 30 – Basın araçlarının korunması

#31 Anayasa Madde 31-Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı

#32 Anayasa Madde 32 – Düzeltme ve Cevap Hakkı

#33 Anayasa Madde 33 – Dernek kurma hürriyeti

#34 Anayasa Madde 34 – Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

#35 – Anayasa Madde 35 – Mülkiyet hakkı

#36 Anayasa Madde 36 – Hak arama hürriyeti