Basın Yolu ile İşlenen Suçlarda Yakalanma

Yeni Basın Kanunu, 18 ve 22 maddelerindeki suçlar dışında para cezasının hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilmesini kabul etmemiştir. Basın yoluyla işlenen suçlardan dolayı sadece 22. maddesinde hapis cezası öngörülmüştür (5187 s.). Basın Kanunu Madde 28, Sorumlu müdür, basın yoluyla işlenen suçların kovuşturulması sırasında, yayıncının özgürlüğünü kısıtlayan, tutuklama ve tutuklama gerektiren herhangi bir eylemde bulunmamalıdır. Yapıldığı takdirde ilgili süjen sorumludur.