Tarh Zamanaşımı Süreleri

VUK’un 114. maddesi, “vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar” diyor.Böylece tarh zamanaşımı süresi beş yıl olarak kabul edildi. Zamanaşımın başlangıcı burada göz ardı edilmemelidir. Genellikle vergi hukukunda süreler ertesi takvim yılının başından itibaren başlar. Tarh zamanaşımının başlangıcında da aynı ilke uygulanır: zamanaşımı, vergiyi doğuran olayı izleyen yılın birinci gününden itibaren başlar.

Tarh Zamanaşımı – Vergi Hukukunda Zamanaşımının Niteliği

Vergi Usul Kanunu’nun 113 ve 114. maddelerinde tanımlanan zamanaşımı kavramı, bazı yazarlar tarafından tarh zamanaşımı olarak veya tahakkuk zamanaşımı olarak adlandırılmıştır. Sözü edilen maddelerde, bu zamanaşımının tarh zamanaşımı veya tahakkuk zamanaşımı olarak nitelendirileceğine dair bir açıklama bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Kanun’un mücbir sebeple ilgili 15. maddesi, tarh zamanaşımı kavramını içerir. Bununla birlikte, VUK 114. maddenin birinci fıkrasında, “…tarh ve tebliğ edilmeyen” ifadesi kullanılabilir. Bu hüküm, idareden tarh ve tebliğ işlemlerinin bir an önce tamamlanmasını istemektedir. Bu durumda zamanaşımına yer verilmesinin temel nedeninin, idarenin tebligat gibi vergilendirme işlemlerini zamanında tamamlaması olduğu düşünüldüğünde, zamanaşımını tarh zamanaşımı olarak adlandırmanın daha uygun olacağını düşünüyoruz. VUK’un

Devamını okumak için tıklayın…Tarh Zamanaşımı – Vergi Hukukunda Zamanaşımının Niteliği