Tebligat Kanununa Göre Yurtdışına Tebligat

Tebligatın yapılacağı ülke ile Türkiye arasında ikili veya çok taraflı bir sözleşmenin bulunmaması halinde, tebligat, Tebligat Kanunu hükümleri nazara alınarak yapılacaktır. Tebliğ edilecek evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı olduğu Bakanlık aracılığı ile Dışişleri Bakanlığı’na oradan da görev havzası dikkate alınarak, tebligatı yapacak olan Türk elçilik veya konsolosluğuna gönderilecektir. Dışişleri Bakanlığı’nın aracılığına gerek görülmeyen hallerde, tebligat evrakı, ilgili Bakanlık aracılığı ile doğrudan o yerdeki büyükelçilik veya konsolosluğa gönderilir. Büyükelçilik veya konsolosluk, ilgili ülkenin iç hukuk mevzuatı çerçevesinde, yerel makamların yardımı ile tebligat işlemini gerçekleştirecektir. Bildirim, ilgili ülkenin mevzuatına uygun olarak, muhataba tebliğ edildiğinde, muhatap, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Türk

Devamını okumak için tıklayın…Tebligat Kanununa Göre Yurtdışına Tebligat