Danıştay 10. Daire, E. 2016/14143 K. 2021/1047 T. 10.03.2021

T.C.   D A N I Ş T A Y   ONUNCU DAİRE   Esas No : 2016/14143   Karar No : 2021/1047   TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı   VEKİLİ : 1. Hukuk Müşaviri Yrd. …   KARŞI TARAF (DAVACI : …   VEKİLİ : Av. …   İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptali yolunda verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.   YARGILAMA SÜRECİ :   Dava konusu istem: Evlenme yoluyla sonradan Türk vatandaşlığını kazanan davacı tarafından, Rusya Federasyonu vatandaşı olan 23/09/1996 doğumlu çocuğu …’un Türk vatandaşlığına alınması istemiyle

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/14143 K. 2021/1047 T. 10.03.2021

Danıştay 10. Daire, E. 2016/3635 K. 2021/1202 T. 17.03.2021

T.C.   D A N I Ş T A Y   ONUNCU DAİRE   Esas No : 2016/3635   Karar No : 2021/1202   TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …   VEKİLLERİ : Av. …   KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı / …   VEKİLİ : 1. Hukuk Müşaviri Yrd. …   İSTEMİN_KONUSU : …. İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.   YARGILAMA SÜRECİ :   Dava konusu istem: Irak uyruklu olan davacı tarafından, Türk vatandaşlığına alınma talebiyle yapmış olduğu başvurusunun reddine ilişkin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün … tarih

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/3635 K. 2021/1202 T. 17.03.2021

Anayasa Mahkemesi, Bireysel Başvuru, B. 2018/29245 T. 22/2/2022

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ   BİRİNCİ BÖLÜM KARAR SELÇUK KARAKAYA BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2018/29245) Karar Tarihi: 22/2/2022 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR   Başkan : Hasan Tahsin GÖKCAN Üyeler : Hicabi DURSUN   Muammer TOPAL   Recai AKYEL   Yusuf Şevki HAKYEMEZ Raportör : Çağlar ÖNCEL Başvurucu : Selçuk KARAKAYA Vekili : Av. Ertan TAŞKIN I. BAŞVURUNUN KONUSU 1. Başvuru, yurda giriş yasağı kararı verilmesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. II. BAŞVURU SÜRECİ 2. Başvuru 14/8/2018 tarihinde yapılmıştır. 3. Komisyon, başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar vermiştir. 4. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına

Devamını okumak için tıklayın…Anayasa Mahkemesi, Bireysel Başvuru, B. 2018/29245 T. 22/2/2022

Danıştay 10. Daire, E. 2016/15809 K. 2021/1048 T. 10.03.2021

T.C.   D A N I Ş T A Y   ONUNCU DAİRE   Esas No : 2016/15809   Karar No : 2021/1048   TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …   VEKİLİ : Av. …   KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı   VEKİLİ : 1. Hukuk Müşaviri Yrd. …   İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince davanın reddi yolunda verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.   YARGILAMA SÜRECİ :   Dava konusu istem: 14/01/2008 tarihinde Türk vatandaşıyla evlenen Gürcistan uyruklu davacı tarafından evlenme yolu ile Türk vatandaşlığına geçme talebinin 5901 sayılı Kanun’un 16. maddesi,

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/15809 K. 2021/1048 T. 10.03.2021

Danıştay 10. Daire, E. 2016/1731 K. 2021/342 T. 09.02.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2016/1731 Karar No : 2021/342 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı VEKİLİ : 1. Hukuk Müşavir Yrd. … İSTEMLERİN_KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, taraflarca aleyhlerine olan kısımlarının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davacı tarafından, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına alınma talebinin reddine ilişkin … tarih ve … sayılı İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü işleminin iptali ile 100.000,00 TL manevi tazminatın ödenmesine karar verilmesi

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/1731 K. 2021/342 T. 09.02.2021

Danıştay 10. Daire, E. 2016/2361 K. 2021/3230 T. 10.06.2021

T.C.   D A N I Ş T A Y   ONUNCU DAİRE   Esas No : 2016/2361   Karar No : 2021/3230   TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Valiliği   VEKİLİ : Av. …   KARŞI TARAF (DAVACI) : …   VEKİLİ : Av. …   İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.   YARGILAMA SÜRECİ :   Dava konusu istem: Gürcistan vatandaşı olan davacı tarafından, Türk vatandaşı ile yapmış olduğu evliliği dolayısıyla tarafına aile ikamet izni verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 15/09/2015 tarihinde tebliğ edilen İstanbul Valiliği İl

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/2361 K. 2021/3230 T. 10.06.2021

Danıştay 10. Daire, E. 2016/14988 K. 2021/1045 T. 10.03.2021

T.C.   D A N I Ş T A Y   ONUNCU DAİRE   Esas No : 2016/14988   Karar No : 2021/1045   TEMYİZ EDEN (DAVALI) : …   VEKİLİ : 1. Hukuk Müşaviri Yrd. …   KARŞI TARAF (DAVACI : …   İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptali yolunda verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.   YARGILAMA SÜRECİ :   Dava konusu istem: Rusya Federasyonu vatandaşı olup, 24/01/2005 tarihinde Türk vatandaşı … isimli kişi ile evlenen davacı tarafından, (Mülga) 403 sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kazanma istemiyle

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/14988 K. 2021/1045 T. 10.03.2021

Danıştay 10. Daire, E. 2016/697 K. 2021/1204 T. 17.03.2021

T.C.   D A N I Ş T A Y   ONUNCU DAİRE   Esas No : 2016/697   Karar No : 2021/1204   TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …   VEKİLİ : Av. …   KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı / …   VEKİLİ : 1. Hukuk Müşaviri Yrd. …   İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.   YARGILAMA SÜRECİ :   Dava konusu istem: Kazakistan uyruklu olan davacı tarafından, Türk vatandaşlığına alınma istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün … tarih

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/697 K. 2021/1204 T. 17.03.2021

Danıştay 10. Daire, E. 2021/380 K. 2021/3636 T. 24.06.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2021/380 Karar No : 2021/3636 DAVACI : … VEKİLİ : Av. … DAVALILAR : 1- … / … VEKİLİ: Hukuk ve Mevzuat … … 2- … Bakanlığı / … VEKİLİ : 1. Huk. Müş. Yrd. … DAVANIN_ÖZETİ :Davacı tarafından, (Mülga) 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 25. maddesi, 1. fıkrası, (ç) bendi uyarınca Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu’nun 12/07/1996 tarih ve 8355 sayılı kararının iptali istenilmektedir. DAVACININ_İDDİALARI :Davacı vekili tarafından, müvekkilinin Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine ilişkin dava konusu Bakanlar Kurulu kararının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2021/380 K. 2021/3636 T. 24.06.2021

Danıştay 10. Daire, E. 2016/2371 K. 2021/2315 T. 17.05.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2016/2371 Karar No : 2021/2315 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ……Valiliği VEKİLİ : Av. …… KARŞI TARAF (DAVACI) : …… VEKİLİ : Av. …… İSTEMİN_KONUSU : …… İdare Mahkemesinin …. tarih ve E:……, K:…… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Türkmenistan vatandaşı olan davacı tarafından, Türk vatandaşı ile yapmış olduğu evliliği dolayısıyla tarafına aile ikamet izni verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün …… tarih ve …… sayılı işleminin iptali istenilmektedir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/2371 K. 2021/2315 T. 17.05.2021