Garanti Markası Nedir?

Garanti markası, birçok işletmenin ortak özelliklerini, üretim yöntemlerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan bir işarettir (SMK m. 31/1). Garanti markası ile algılanan kalite, işletmelerin mal ve hizmetlerinin benzer özellikleri, üretim yöntemleri ve yerleri. Örneğin, Woolmark ve TSE markaları Garanti markası hakkı, lisans konusu olabilir, miras yoluyla intikal edebilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir (SMK m. 148/1). Garanti markası, tescil edildiği herhangi bir ürün veya hizmet için devredilebilir (SMK m. 148/6). Garanti markası ile ilgili herhangi bir hukuki işlem yazılı olmalıdır. Ancak garanti markasının devir sözleşmelerinin noter tarafından onaylanması gerekir (SMK m.

Devamını okumak için tıklayın…Garanti Markası Nedir?

Bireysel (Ferdi) Marka Nedir?

Bireysel (ferdi) marka, bir markanın sahip olduğu hakların yalnızca bir kişiye ait olduğu durumlarda tanımlanır. Mülkiyet veya iştirak bir markanın bireysel markasıdır. Bireysel markaların ayırt edici özelliği, bir veya daha fazla kişinin marka üzerinde mutlak hak sahibi olmasıdır. Bu kişiler, iştirak ve müşterek mülkiyet hükümleri dahilinde marka üzerinde mutlak hak sahibi olma ve kullanma hakkına sahiptir. Bununla birlikte, garanti markası için marka sahibi markasını kullanamaz. Ortak markalarda ise birden fazla kişi tarafından kullanılır. Marka hakkının birden fazla sahibi olması durumunda, sahiplerden biri marka hakkının tamamını veya bir kısmını üçüncü bir kişiye satması durumunda, diğer sahiplerin önalım hakkı vardır. Diğer paydaşlar,

Devamını okumak için tıklayın…Bireysel (Ferdi) Marka Nedir?

Hizmet Markası Nedir?

Hizmet markası, bir teşebbüsün hizmetlerinin diğer teşebbüslerin hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması koşuluyla her türlü işaretlerdir (SMK m. 4/1). Teşebbüsün arz ettiği hizmetin niteliği markanın tesciline hiçbir engel oluşturmaz. SMK hükümlerine göre, işaretler ilgili hizmetleri ayırt edici kılacak özellikte olmasa bile, tescili mümkündür. Bankacılık ve sigortacılık gibi alanlarda çalışan işletmelerin malları yoktur, fakat “hizmetleri” vardır.

Ticaret (Mal) Markası Nedir?

“Mal markası” diye de anılan ticaret markası, bir teşebbüsün mallarının diğer teşebbüslerin mallarından ayırt edilmesini sağlayan işarettir (SMK m. 4/1). Tanımdan da anlaşılacağı üzere, ticaret markası, bir teşebbüsün imal ettiği ve/veya ticaretini yaptığı taşınır mallarla ilgilidir. Teşebbüs taşınır malı ister imal etsin, ister sadece ticaretini yapsın biri veya her ikisi için ticaret markasını kullanabilir. Ticaret markası, bir menkul mal ile ilgili olan, onun üstüne ve/veya ambalajına konulan markadır.

Pozisyon Markası Nedir? Pozisyon Markası Türk Hukukunda Var Mı?

Geleneksel olmayan marka türlerinden biri de, pozisyon markalarıdır. Pozisyon markası kavramı, belirli bir işaretin, markanın ilişkin olduğu tüm malların aynı bölümüne ve aynı şekilde yerleştirilmesini ifade etmektedir. Pozisyon markası kavramı, oldukça yeni bir kavram olup; Avrupa Birliği mevzuatında dahi ilk kez 2017 yılında düzenlenmiştir. Pozisyon markası kavramı iç hukukumuzda yer almamaktadır. Bununla beraber, SMK m. 4/1 belirtilen tanım çerçevesinde pozisyon markasının da tescili mümkündür. Örneğin; Adidas’ın üç şeritten oluşan pozisyon markası ve Christian Louboutin’in kırmızı tabanlı kadın ayakkabısı markası gibi.

Marka Nedir? Markanın Tanımı

Marka, bir teşebbüsün mallarının ve hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve net olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla, kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler veya malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işarettir (SMK m. 4/1).