Zorunluluk Halinde Hırsızlık Suçu

Zorunluluk halinde kalınarak da hırsızlık suçu işlenebilir. TCK’nın 25. maddesinin 2. fıkrasında belirtildiği gibi, zorunluluk hali her suç için genel bir kusurluluğu kaldırır. Bununla birlikte, TCK’nın 147. maddesi zorunluluk haline ilişkin özel bir hüküm içerir. Bu durumda, hırsızlık suçunun zorunluluk halinde kalınarak işlenmesi durumunda, olayda gerçekleşip gerçekleşmediği ve buna bağlanan sonuçlar bakımından yalnızca 147. maddeye bakılacak. Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi halinde, olayın özelliğine göre, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.Bu maddede belirtilen zorunluluk halinde hakime, genel zorunluluk halinden (m. 25/2) farklı olarak faile ceza vermemek veya cezasında indirim yapmak konusunda karar verme yetkisi verilmiştir.

Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlendiğini belirleyen hakim, genel zorunluluk halinin aksine, failin davranışlarını yönlendirme yeteneğini etkilediğine bakarak karar vermelidir. Somut olayda failin irade yeteneğini önemli ölçüde etkileyen acil ve ağır bir ihtiyacın varlığı gibi diğer koşullar varsa, hakim kusurun bulunmaması nedeniyle fail hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verecektir. Bu ihtiyaç, failin iradesi üzerinde önemli ölçüde etkide bulunmamışsa, cezasında bir indirim yapılacaktır. Örneğin, çocuğunun açlıktan ölmemesi veya sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek için bir marketten yiyecek çalan anne cezalandırılmayabilir. Çocukları ile ilgili olarak, anne veya babanın irade yeteneklerinin daha hızlı etkilendiğini kabul etmek gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir