Zarar Sigortası Nedir? Zarar Sigortaları Nelerdir?

Zarar sigortaları, sigortalının parayla ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan bir tehlikenin meydana gelmesi halinde, sigortacının sigorta sözleşmesi kapsamında bu zararını tazmin etmeyi üstlendiği sigorta türüdür. TTK sistemi zarar sigortalarını iki kategoriye ayırır:

1. Mal sigortaları: Taşınır veya taşınmaz bir mal veya maddi olmayan mallar (marka, patent, fikri haklar gibi) üzerinde bir kişinin sahip olduğu menfaatin sigortalanması. Mal sigortası, malın kendisi değil, sigortalanan kişinin menfaatidir.
2. Sorumluluk sigortaları: Bu tür sigortalar, sigorta ettirenin üçüncü kişilere karşı sorumluluğunun ortaya çıkması durumunda malvarlığının azalması riskini karşılar. Sorumluluk sigortaları, sigorta ettirenin üçüncü kişilere verdiği bu zararlara karşı malvarlığında meydana gelebilecek eksilmelerin sigortacı tarafından karşılanmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta türünün amacı, mağdurların mağdur olmasını önlemektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir