Yüklemeli (Mükellefiyetli) Bağışlama

Bir bağış, yüklemeli olarak da yapılabilir (TBK m. 291/1). Bu nedenle, bağışlayan bağışlanana ivazsız bir yardımda bulunurken, aynı zamanda bağışlananın menfaatine olmayan bir yükümlülük yükleyebilir. Bu, karşı edim oluşturmayacak şekilde yapılabilir.

Yüklemeli bağışlamanın birkaç örneği, bir heykelin belirli bir yere yerleştirilmesi veya bir taşınmazın belirli bir şekilde kullanılması.

Bağışlanan kişi, TBK m. 291/2 uyarınca ifa davası açarak borcun yerine getirilmesini isteyebilir.

Bağışlayanın ölümü durumunda, bağışlayanın mirasçıları veya yükleme kamu yararı için getirilmişse, eski TBK 241/2’nin yanıltıcı lafzına rağmen, bağışlayanın mirasçıları yanında ilgili kamu kurumu da ifa davası açabilir (yüklemenin yerine getirilmesini isteyebilir).

Haklı bir neden olmadan bağışlayanın yüklendiği sorumluluğu yerine getirmemesi durumunda bağışlayan, bağışlamadan dönme veya geri alma hakkına sahiptir (TBK m. 295/b.3).

Bağışlanana yapılan bağışlamanın değeri, yüklemeye ilişkin masrafları karşılamıyorsa, yani bağışlamanın değerini ortadan kaldırıyor veya önemli ölçüde azaltıyorsa, bağışlanan yüklemeyi yerine getirmekten kaçınabilir. Bağışlanan veya üçüncü kişiler, yüklemenin muaccel olduğu ana kadar olan masrafları (kaybı) karşılamalıdır. TBK m. 291/4, “Bağışlama konusunun değeri, yüklemenin yerine getirilmesi masraflarını karşılamaz ve aşan kısım kendisine ödenmezse bağışlanan, yüklemeyi yerine getirmekten kaçınabilir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir