Yönetim Kurulunun Genel Kurulca Seçimi

Esas itibariyle, yönetim kurulunun seçimi, genel kurula ait devredilmesi mümkün olmayan bir yetkidir. Ancak, kanun bazı hallerde durumun özelliği nedeniyle değişik seçim veya atama şekilleri öngörmüştür. Burada genel kurulca yönetim kurulunun seçimine değineceğiz.

Yönetim kurulu üyeliği sıfatının kazanılmasının normal yolu, genel kurul tarafından seçilmedir (TTK m. 359/1). Genel kurul, pay sahipleri tarafından önerilen veya bizzat kendilerinin aday olmasıyla belirlenen aday listesinden serbest iradesiyle istediği kişileri yönetim kurulu üyeliğine seçebilir. Yasada ve esas sözleşmedeki düzenlemeler haricinde, genel kurulun seçim iradesine müdahale edilemez.

Yönetim kurulu üyeliği seçimiyle ilgili genel kurul karar nisabı, mevcut oyların çoğunluğudur (TTK m. 418/2).

Görev süresi: Yönetim kurulunun görev süresi en çok üç yıldır (TTK m. 362). Ancak yönetim kurulu seçimiyle ilgili genel kurul kararında bir süre belirtilmemişse, görev süresinin bir yıl için, yani gelecek olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu üyeleri seçilinceye kadar geçerli olduğunu kabul etmek gerekir. Genel kurul seçim kararındaki “bir yıl için” sözünün “bir faaliyet yılı” olarak değil, “seçim yapıldığı genel kuruldan sonraki genel kurula kadar geçen süre” olarak yorumlanması gerektiğini düşünüyoruz.3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir