Yönetim Kurulunun Asgari ve Azami Üye Sayısı

Yeni düzenlemeye göre, yönetim kurulu bir üyeden oluşabilir (m. 359/1). Ancak 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 23. maddesi, bankalar ve finansal kiralama ortaklıklarının yönetim kurullarının beş kişiden az olmamasına izin verir. Aynı şekilde, halka açık anonim şirketlerin durumu farklıdır. SPK’nın II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.1’de belirtildiği gibi, yönetim kurulu üye sayısı, her durumda beş üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarına etkin bir şekilde katkıda bulunmalarına olanak tanır.Esas sözleşme, üye sayısını belirler. Esas sözleşmenin üye sayısını belirleyen madde değişmeden, üçten fazla veya üçten az üye seçmesi mümkün değildir.

Şirketler, yönetim kurulu üyelerinin sayısını esas sözleşmelerinde belirtebilirler (TTK m. 339/2/g). Bununla birlikte, Türk Ticaret Kanunu, yönetim kurulu üyelerinin sayısının en az bir üyeden oluşabileceği öngörülmesine rağmen, üst sınırın en fazla kaç kişi olacağı hakkında açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca, sözleşme ile genel kurula, kaç üyeden oluşacağını belirleme yetkisi verilebilir. Bu, (TTK m. 339/2/g) hükmüne dayanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir