Yönetim Kurulunun Asgari ve Azami Üye Sayısı

Yönetim kurulu, yeni düzenlemeye göre bir üyeden oluşabilir (m. 359/1). Ancak bazı özel kanunlarda durum farklıdır, örneğin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 23. maddesi gereğince, bankalar ve finansal kiralama ortaklıklarının yönetim kurulları 5 kişiden az olamaz. Aynı şekilde halka açık anonim şirketlerde durum farklıdır. SPK’nın II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.3.1 düzenlemesine göre, Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda beş üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir. Üye sayısı, esas sözleşme ile belirlenir. Esas sözleşmede 3 üye öngörülmüşse, esas sözleşmedeki üye sayısını belirleyen madde değişmeden, üçten fazla veya üçten az üye seçmesi mümkün değildir.

Türk Ticaret Kanunu’nda, yönetim kurulu üye sayısının en az bir üyeden oluşabileceği öngörülmekle birlikte, üst sınırının en fazla kaç kişi olacağı hakkında açık bir hüküm olmadığından, şirketler esas sözleşmelerinde diledikleri sayıda üye sayısını belirtebilirler (TTK m. 339/2/g). Ayrıca, sözleşme ile üye sayısının taban ve tavan sayıları öngörülerek kaç üyeden oluşacağına ilişkin takdir yetkisi genel kurula da bırakılabilir. Bunun yasal dayanağı (TTK m. 339/2/g) hükmüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir