Yönetim Kurulunca Oluşturulacak Komite ve Kurullar

Yeni TTK’da üç ayrı maddede yönetim kurulunun komite kurmasından bahsedilmektedir. Hemen belirtelim ki, iki yerde (m. 366/2 ve 378) açıkça komite kurulması öngörülmektedir. Biri “riskin erken saptanması komitesi“, diğeri “denetim komitesi” olup, anonim şirket bünyesinde bir finansal denetim düzeninin kurulmasıyla ilgili olarak, şirketin iş ve işlemlerinin denetlenmesine ilişkin bir “iç denetim” sisteminin ve bunu yapacak örgütün gösterilmesinden bahsedilmektedir (m. 375/c). Çünkü, gerekçede, şirket hangi büyüklükte olursa olsun, şirkette, muhasebeden tamamen bağımsız, uzmanlardan oluşan, etkin bir iç denetim örgütüne gereksinim duyulduğu vurgulanmaktadır.

Bu komitelerin yasal dayanağı, kuruluşu ve görevleri için ilgili yayınlarımıza göz atabilirsiniz;

  1. Yönetim Kuruluna Yardımcı Komiteler
  2. Denetim Komitesi
  3. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir