Yönetim Kurulunca Oluşturulacak Komite ve Kurullar

Yeni TTK üç farklı maddede yönetim kurulunun komite kurmasını içerir. Hemen belirtelim ki iki yerde (m. 366/2 ve 378) komite kurulması açıkça belirtilmektedir. Bir anonim şirketin finansal denetim sisteminin kurulmasıyla ilgili olarak, bir “riskin erken saptanması komitesi” ve bir “denetim komitesi” vardır (m. 375/c). Bu komiteler, şirketin iş ve işlemlerinin denetlenmesine ilişkin bir “iç denetim” sisteminin ve bunu yapacak örgütün gösterilmesini içerir. Çünkü gerekçe, küçük veya büyük bir şirketin, muhasebeden tamamen bağımsız, uzmanlardan oluşan etkin bir iç denetim örgütüne ihtiyacı olduğunu vurgulamaktadır.

Bu komitelerin yasal dayanağı, kuruluşu ve görevleri için ilgili yayınlarımıza göz atabilirsiniz;

  1. Yönetim Kuruluna Yardımcı Komiteler
  2. Denetim Komitesi
  3. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir