Yönetim Kuruluna Yardımcı Komiteler

Yönetim kurulunun görev dağılımıyla ilgili olarak TTK m. 366/2 hükmünde, yönetim kurulunun, işlerin gidişatını izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak veya kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla yönetim kurulu üyelerinden ve/veya üye olmayan kişilerden komiteler ve komisyonlar kurabileceği öngörülmektedir. Bu haller yönetim kurulunun yürütme yetkisinin devredilmesiyle ilgili bir “delegasyon” olmayıp, sadece yönetim kurulunun daha bilgili ve bilinç karar alabilmesini sağlayabilmek için kendi içinde amaca uygun yaptığı bir iş bölümü söz konusudur.

Özellikle TTK m. 367 hükmü uyarınca, yönetim kurulu iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyelerine veya üçüncü kişilere devredebilir.

Ticaret Kanunumuzdaki komite ve komisyonların görev ve yetkilerine ilişkin düzenleme uyarınca, yönetim kurulu, özellikle icra yetkisini haiz olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından, işlerin gidişatını izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak veya kararlarını uygulatmak amacıyla komite veya komisyonlar kurabilir (TTK m. 366/2). Maddedeki ifadeden de anlaşılacağı gibi, bu komite ve komisyonların görevi tamamen içe dönük olup, şirketin sevk ve yönetimini de kapsamaktadır. Örneğin yönetim kurulu, bir veya birkaç yönetim kurulu üyesini şirketin başka bir şehirde bir şube açmasıyla ilgili olarak yer seçimi ve rakiplerin o yerdeki etkiliği hususunda piyasa araştırması yapmakla görevlendirebilir ya da birleşmek istedikleri şirketle ilgili tüm araştırmaların yapılması veya şirketin bölünmesi hakkında alternatif yeni yapılanmalara ilişkin araştırma yapılıp, yönetim kuruluna bir rapor sunulması hususlarında görev verebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir