Yönetim Kuruluna Yardımcı Komiteler

TTK m. 366/2, yönetim kurulu üyelerinden veya üye olmayan kişilerden oluşan komiteler ve komisyonlar kurabilir. Bu komiteler ve komisyonlar, işlerin gidişatını izlemek, iç denetim yapmak, kararlarını uygulamak veya kendisine sunulacak konularda raporlar hazırlamak için kurulabilir. Bu durumlar, yönetim kuruluna yürütme yetkisinin verilmesi anlamına gelen bir “delegasyon” değildir. Bunun yerine, yönetim kurulunun daha iyi kararlar vermesini sağlamak için amaca uygun bir iş bölümü yapıyor.

Yönetim kurulu iç yönerge, TTK m. 367’ye göre yönetimi üçüncü kişilere veya yönetim kurulu üyelerine kısmen veya tamamen devredebilir.

Ticaret Kanunumuzdaki komite ve komisyonların yetkilerine ilişkin düzenleme uyarınca, yönetim kurulu, özellikle icra yetkisini haiz olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından, işlerin gidişatını izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak veya kararlarını uygulamak amacıyla komite veya komisyonlar kurabilir (TTK m. 366/2). Maddedeki ifadeden de anlaşılacağı gibi, bu komite ve komisyonların görevi tamamen içe dönüktür ve şirketin sevk ve yönetimini de içermektedir. Örneğin, yönetim kurulu, bir veya daha fazla yönetim kurulu üyesini, bir şirketin başka bir şehirde bir şube açması ve rakiplerinin o yerdeki etkisi hakkında piyasa araştırması yapmakla görevlendirebilir. Yönetim kurulu ayrıca, birleşmek istedikleri şirketle ilgili tüm araştırmaları yapmakla veya şirketin bölünmesi hakkında alternatif yeni yapılanmalar hakkında bir rapor hazırlamakla görevlendirebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir