Yönetim Kuruluna Geçici Üye Seçimi

TTK m. 334 hükmü saklı kalmak kaydıyla, yönetim kurulu, üyelerden birinin istifası, ölümü, işlem ehliyetini kaybetmesi veya kısıtlanması veya üyelik için gerekli yasal koşulları veya esas sözleşmede belirtilen nitelikleri yitirmesi gibi nedenlerle yönetim kuruluna üye olarak geçici olarak seçilen ve ilk toplanacak genel kurulun onayına sunduğu durumlarda, yasal şartlara sahip bir kişiyi seçer. geçici üye olarak Bu şekilde seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve selefinin süresi onaylanması halinde tamamlanır (TTK m. 363/1).

TTK m. 360/1’e göre, yönetim kurulunun geçici üyeliğe seçeceği kişi, azınlık veya belirli bir grup pay sahiplerinden biri olmalıdır. Yönetim kurulunun kurulmasıyla ilgili esas sözleşme hükümlerine aykırı olarak, TTK m. 360/1 hükmüne aykırı seçimlerin iptali dava konusu olabilir. Bu nedenle, esas sözleşme azınlığa, belirli pay gruplarına veya belirli pay sahiplerine tanınan bir hakkı doğrudan ihlal ediyor. Yukarıda da belirtildiği gibi, yönetim kurulunda temsil edilme hakkı, esas sözleşmeyle belirli bir pay grubuna verilmiştir ve sahiplerinin onayı olmadan sınırlandırılabilir veya ortadan kaldırılabilir.

Yönetim kurulu tarafından boşalan üyeliğe üye seçme süreci

TTK m. 363/1’de “bir” üyeliğin boşalmasından bahsedilmesine rağmen, yönetim kurulu, birden fazla üyeliğin aynı anda boşalması durumunda boşalan üyelerin yerlerine yeni üye seçebilir. Bununla birlikte, TTK m. 390/1’deki, esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulunun burada boşalan üyeliklere rağmen üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanıp mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar alması gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir