Yönetim Kurulu Üyesinin Görevden Ayrılmasının Sicile Bildirilmesi

Yasada, görevden ayrılan yönetim kurulu üyesinin ayrılmasını kimin, ne zamana kadar sicile bildireceği hususunda açık bir hüküm yoktur. Ancak, TTK m. 31/1 hükmünde, tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişikliğin de tescil olunacağı ve ayrıca TTK m. 373/1 hükmünde de, yönetim kurulunun, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline tevdi edeceği öngörülmektedir. Bu düzenlemelerden hareketle, görevden ayrılan YK üyesinin bu işleminin sicile yönetim kurulu ve aynı zamanda YK başkanının bildirmekle yükümlü olduğu sonucuna varılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir