Yönetim Kurulu Üyeliğinin Kendiliğinden Sona Ermesi

Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir, ehliyeti kısıtlanır veya bir üye için gerekli kanuni şartlar veya esas sözleşmede belirtilen nitelikler yitirilirse, üyelik kendiliğinden sona erer (TTK m. 363/2). Aynı şekilde, görev süresinin sona ermesi durumunda üyelik sıfatı kendiliğinden sona erer. YK üyesi olmak için gerekli kanuni şartların ve esas sözleşmede belirtilen niteliklerin yitirilmesi, 6102 sayılı Kanunun bir yeniliğidir. Ek olarak, yeni düzenleme, 6762 sayılı Yasada yer alan ağır hapis cezası veya sahtekarlık, emniyeti suistimal, hırsızlık veya dolandırıcılık suçlarından dolayı mahkumiyetin YK üyeliğini sona erdirme yetkisini içermemektedir. Bununla birlikte, bu suçlardan mahkumiyetin YK üyeliğini kendiliğinden sona erdireceği önemli bir anlaşmaya varılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir