Yönetim Kurulu Üyeliğinin Kendiliğinden Sona Ermesi

Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikler yitirilirse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın, kendiliğinden sona erer (TTK m. 363/2). Aynı şekilde görev sürenin dolması halinde de, üyelik sıfatı kendiliğinden sona erer. 6102 sayılı Kanundaki bir yenilik, YK üyeliği için gerekli kanuni şartların yanı sıra esas sözleşmede öngörülen niteliklerin yitirilmesinin de üyeliği sona erdireceğine ilişkin hükümdür. Ayrıca, 6762 sayılı Yasada yer alan, ağır hapis cezası veya sahtekarlık, emniyeti suistimal, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından dolayı mahkumiyetin YK üyeliğini sona erdireceği hükmünün yeni düzenlemede yer almamasıdır. Ancak bu suçlardan mahkumiyetin YK üyeliğini kendiliğinden sona erdireceği esas sözleşmeye konulabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir