Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa

Üyenin istifası, yani görevden çekilmesi, üyelik sıfatını sona erdiren sebeplerden biridir. Her üyenin görevden ayrılma hakkı vardır. İç ilişkilerde istifa veya görevden çekilme, tek taraflı bozucu yenilik oluşturan hak niteliğinde olduğundan, bu tür bir beyanın şirkete ulaşmasıyla hukuki sonuç doğurur. Bu nedenle, genel kurulun veya yönetim kurulunun onayına ihtiyacı yoktur. Dış ilişkilerde etkili olabilmesi için, görünüşe güven ilkesi uyarınca ticaret siciline kaydedilmesi ve ilan edilmesi gerekir (TTK m. 37). Sicilin avantajları sadece hukuki işlemlerden doğan borçlar için geçerli olduğundan, iç ilişkilerde olduğu gibi, alacaklılara karşı istifa hükümlerini tescil ve ilan anında değil, şirkete ulaştığı andan itibaren uygular. Bu nedenle, haksız fiil, haksız iktisap ve yasadan doğan borçlarda yönlendirici olamaz.

İstifanın muhatabı: İstifanın muhatabı, yönetim kurulu başkanı ya da başkan vekilidir. Yönetim kurulu tek kişiden oluşuyorsa, tüm üyelerin istifa etmesi durumunda muhatap kim olacaktır? Yönetim kurulu birden fazla üyeden oluşuyorsa, muhatap kim olacaktır? Bu nedenle, istifanın muhatabı, ortak sayısı az olan anonim şirketlerde bütün pay sahiplerinin bilinmesi durumunda veya seçim için toplanacak genel kuruldur. Bu istisnai durumda, büyük pay sahibi veya genel kurula çağrı yapma yetkisine sahip azınlık pay sahipleri istifa talebinde bulunabilir.

Yönetim kurulunun tek üyeden oluşması halinde tek üyenin istifası veya birden fazla üyeden oluşması halinde tüm üyelerin istifası—Esas sorun, genel kurulun yeni üyeleri veya üyeleri seçme yeteneği olmaması durumunda ortaya çıkar. Bu durumda, pay sahipleri mahkemeye giderek anonim şirketin kayyım atanmasını talep etmelidir. İstifa, “şarta bağlı yenilik doğurucu hak”tır, bu nedenle istifa eden üyelerin, yeni üyelerin seçilmesine ve mahkeme tarafından bir kayyımın atanmasına kadar görevde kalmaları hukuki olarak bağdaşmaz. Bu durumda, yönetim kurulu üyeleri TTK m. 369/1 hükmünden doğan özen ve bağlılık (sadakat) sorumluluğuna aykırı hareket ettikleri için sorumlu olurlar (TTK m. 553 ve devamı).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir