Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi

Yasada yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin en fazla üç yıl olabileceği öngörülmüştür (TTK m. 362/1). Esas sözleşmede aksine bir düzenleme yoksa, aynı kişilerin tekrar seçilmesi caizdir (TTK m. 362/1). Bu konuda TTK m. 334 hükmü saklıdır. Dolayısıyla kamu tüzel kişileri, tayin ettikleri yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini kendileri belirler. Şirket genel kurulunun bu konuda hiçbir yetkisi yoktur. Bu itibarla, kamu tüzel kişileri üyelerini istedikleri zaman azlederek, yerine yeni bir üyeyi atayabilirler. Çünkü kamu tüzel kişileri tarafından atanan üyeleri görevden alma yetkisi, genel kurula değil, ilgili kamu kurumuna aittir (TTK m. 334/2).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir