Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi yasada üç yıldan fazla olmamalıdır (TTK m. 362/1). İlk sözleşmede aksine bir düzenleme yoksa, aynı kişilerin tekrar seçilmesi caizdir (TTK m. 362/1). Bu konuda TTK m. 334’te yer alan hüküm saklıdır. Bu nedenle, kamu tüzel kişileri yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini kendileri belirler. Şirket genel kurulu bu konuda yetkisizdir. Bu nedenle, kamu kurumları üyelerini istedikleri zaman azlederler ve yerine yenilerini atayabilirler. Çünkü kamu kurumları tarafından atanan üyeleri görevden alma yetkisi ilgili kamu kurumuna değil, genel kurula aittir (TTK m. 334/2).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir