Yıllık Ücretli İzin Süreleri

Çalışma süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara yılda on dört gün, beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yılda yirmi gün ve on beş yıldan fazla olanlara yılda otuz altı gün yıllık ücretli izin verilir. on beş yıl (dahil) ve üstü olanlara yılda otuz altı gün yıllık ücretli izin verilir. On sekiz yaşından küçük işçilerle elli veya yukarı yaştaki işçiler için yıllık ücretli izin 20 günden az olamaz (m. 53/4, 53/5). Yeraltı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün artırılarak uygulanır (6552 sayılı K.la değ. m. 53/4). Kanun, çalışma süresi beş yıla kadar olanlara verilen izin süresi ile ilgili olarak “beş yıl dahil” ifadesini kullanmıştır. Bu, beş yılı aşan ancak altıncı yılı doldurmamış bir işçinin yirmi günlük izin alamayacağı anlamına gelir.

Ulusal bayramlar, hafta tatilleri ve genel tatil günleri yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresinden sayılmaz (m. 56/5), bu nedenle bu günler yukarıda belirtilen izin sürelerine eklenir. Bir günlük hafta tatili dışında, cumartesi günleri çalışmayan işyerlerinin izin sürelerine cumartesi günleri dahil edilmez.

İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri, kanunda belirtilen minimum süreleri aşabilir (m. 53/son). İşyeri uygulamaları, iş sözleşmesinin bir sonucu olarak bu süreleri uzatabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir