Site icon KAYA & ELMADAĞ

Yerine Getirilmesi (Tenfizi) Bağışlayanın Ölümüne Bağlı Olan Bağışlama

“Yerine getirilmesi” veya “tenfizi” olarak bilinen bağışlama, bağışlayanın sağlığında bağışlanana ivazsız olarak bir malvarlığı değerine ilişkin bir kazandırmada bulunmayı taahhüt eder. Bağışlanan kişinin ölümünden sonra, bağışlayanın malvarlığının değerine ilişkin bir kazandırmada bulunmayı taahhüt eder. Bağışların yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı olduğu durumlarda, TBK m. 290/2’ye göre vasiyete ilişkin hükümler uygulanır. Bununla birlikte, İBK m. 245/3’teki mehaz hüküm, “Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlamalar ölüme bağlı tasarruflara ilişkin hükümlere tabidir” diyor. Böylece Kanun Koyucu söz konusu bağışlamayı ölüme bağlı tasarruflara ilişkin kurallara tabi tutmuştur. Bu kurallar, tasarruf özgürlüğü ve tasarruf ehliyeti ile ilgilidir.

Exit mobile version