Ticaret Şirketlerinde Yeni Kuruluş Yoluyla Tür Değiştirme

Yasada öngörülen ticaret şirketlerine uygun olarak kurulan bir şirket, daha sonra tasfiye olunmak suretiyle başka bir ticaret şirketi şeklinde kurulabilir. Bu anlamdaki tür değişikliğinin, yasadaki tasfiyesiz tür değiştirme ile ilgisi yoktur, dolayısıyla yasal anlamda da bir tür değişikliği sayılmaz. Çünkü, bu şekildeki tür değiştirmede, tür değiştirecek şirketin fesih ve bunun sonucunda da tasfiye edilmesi gerekir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra da başka türde yeni bir ticaret şirketi kurulur. Böylelikle ilk şirketin malvarlığı, işletmesi ve bu işletmenin unsurları (mallar ve haklar) tabi oldukları özel şekil ve usullerde ayrı ayrı devir işlemleriyle yeni kurulan şirkete geçirilir.

Hemen belirtelim ki, böyle bir biçimde değiştirici kuruluş yeni yasal düzenlemeler karşısında, hiçbir özelliği olmayan bir işlem olup, hiçbir zaman bir tür değiştirme olarak da kabulü mümkün değildir. Çünkü böyle bir radikal değişiklik, fesih, tasfiye ve kuruluş hükümlerine uymak suretiyle her zaman ve her tipteki ticaret şirketince yerine getirilebilir. Ancak bu yol hem masraflı hem de işletmenin bütünlüğüne bağlı ekonomik değerlerin yok olmasına neden olan bir model olduğundan rasyonel de değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir