Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2018/6582 K. 2019/1373 T. 05.02.2019

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Hüküm : TCK’nın 179/2, 62, 53/1, 58/6 maddeleri uyarınca mahkumiyet

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın husumetli olduğu kişilerin yalan beyanı ile ceza aldığına ve sair nedenlere ilişkin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine ancak; Saat 23:17’de alkolmetre ile yapılan ölçüme göre 0,68 promil alkollü olduğu tespit edilen sanığın, soruşturma aşamasında dinlenen müştekinin beyanlarına ve sanık savunmasına göre saat: 20:00’da aracına birkaç defa patinaj çektirdiği somut olayda; olay saatinden yaklaşık 3 saat sonra alkol ölçümünün yapıldığı dikkate alındığında; Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulunun, vücuttaki alkol oranının 1 saatte 0,15 promil azalacağı yönündeki bilimsel tespitleri karşısında olay saati olan saat 20:00’da yaklaşık 1.12 promil alkollü olduğunun tespitinin gerektiği, böylelikle sanığın almış olduğu alkolün etkisiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullandığı anlaşılmakla; sanık hakkında temel ceza tayin edilirken, uygulanan kanun maddesinin, “TCK’nın 179/3 maddesi yollamasıyla aynı Kanunun 170/2. maddesi” yerine, “TCK’nın 179/2 maddesi” şeklinde gösterilmesi suretiyle CMK’nın 232/6. maddesine aykırı hareket edilmesi, Kanuna aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA; ancak, yeniden yargılamayı gerektirmeyen bu hususun aynı Kanunun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün 1. fıkrasındaki “TCK’nın 179/2” ibaresinin hükümden çıkarılarak yerine “TCK’nın 179/3 maddesi delaletiyle 179/2” ibaresinin eklenmek suretiyle sair yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 05/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”