Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2015/10018 K. 2016/8501 T. 12.05.2016

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma Hüküm : TCK’nın 179/3. maddesi delaletiyle 179/2, 62, 53. maddeleri gereğince mahkumiyet

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: 24.05.2014 günü saat 06:00 sıralarında sanığın yönetimindeki araç ile yerleşim yeri dışında, iki yönlü, kuru, düz, eğimli, asfalt kaplama yolda seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağ kısmından yol dışı kalması ile meydana gelen tek taraflı kazada, her ne kadar kaza tespit tutanağında sanığın alkolün etkisi ile kaza yaptığı belirtilmiş, kaza sonrası olay yerine gelen tanık … de sanığın alkol koktuğunu beyan etmiş ise de, saat 09.12’de hastanede yapılan kan ölçümünde sanığın 0.8 promil alkollü olduğunun belirlenmesi karşısında, kaza saati olan 06:00’da sanığın yasal sınır olan 0.50 promilin biraz üzerinde alkollü olduğu, ancak kazanın alkolün etkisiyle meydana geldiğine ilişkin bir tespitin bulunmaması dikkate alınarak, sanığın atılı suçtan beraati yerine isabetsiz gerekçe ile mahkumiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 12/05/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”