Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2014/14538 K. 2015/11878 T. 25.06.2015

Sulh Ceza Mahkemesi Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma Hüküm : Beraat

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanığın idaresindeki kamyonet ile olay günü saat.19.00 sıralarında, iki yönlü yolda, meskun mahalde, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağ tarafındaki evin bahçe duvarına çarptığı ve olay yerinde aracını da bırakarak kaçtığı, ertesi gün saat 09.11 de yakalanan sanığın alkol muayenesinde 0.39 promil alkollü olduğu, sanığın kazadan sonra 4 adet bira içtim şeklindeki savunmasına, hayatın olağan akışına göre, kaza yapan kişinin kolluk kuvvetlerine haber vererek olay yerinde beklemesi gerektiğinden, itibar edilemeyeceğinden, Adli Tıp 5. İhtisas Kurulunca da kabul edilen bilimsel verilere göre alkol miktarının her saat yaklaşık olarak 0,15 promil azaldığı gözetildiğinde, suç saati itibariyle 249 promil alkollü olarak araç kullanan sanığın mahkumiyeti yerine, beraatine karar verilmesi, Kanuna aykırı olup, mahalli Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 25.06.2 015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”