Yargıtay 10. Ceza Dairesi, E. 2015/1525 K. 2018/10072 T. 27.12.2018

Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Hüküm : Değişen suçun vasfına göre kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan verilen mahkûmiyet ile birlikte tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 1- Sanığın temyiz talebinin incelenmesinde: 22/10/2013 tarihinde usulüne uygun şekilde sanığa tefhim edilen hükmün, bir haftalık yasal süre geçtikten sonra 11/11/2013 tarihinde sanık tarafından temyiz edildiği anlaşıldığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddeleri uyarınca temyiz isteğinin REDDİNE, 2- Cumhuriyet savcısının temyiz talebi nedeniyle hükmün incelenmesinde: Suç konusu uyuşturucu maddelerin cins ve miktarı, olay tutanağı ve dosya içeriğine göre; sanığın uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediği sabit olduğu halde, mahkûmiyeti yerine dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçelerle kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan hüküm kurulması, Yasaya aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 27.12.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”