Yargıtay 10. Ceza Dairesi, E. 2014/1047 K. 2018/5658 T. 11.07.2018

Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Hüküm : Değişen suç vasfına göre ”kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçundan tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine uyulmaması üzerine mahkûmiyet

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Tebliğnamede sanık olarak gösterilen … hakkında herhangi bir kanun yolu talebi bulunmadığı; sanık … hakkında kurulan hükme yönelik olarak ise Dairemizin 2018/171 esasında inceleme yapıldığı anlaşıldığından, temyiz incelemesi sanık … hakkında verilen hükme hasren yapılmıştır.

Aralarındaki bağlantı nedeniyle, bu dosya ile Dairemizin 2018/171 esasında kayıtlı dava dosyası birlikte incelenmiştir.

Olay tutanağı içeriğine, suç konusu uyuşturucu maddenin miktarı ile ele geçiriliş biçimine ve dosya kapsamına göre; sanığın eyleminin uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu oluşturduğu gözetilmeden suçun niteliği yanlış değerlendirilerek kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan hüküm kurulması, Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün BOZULMASINA, 5320 sayılı Kanun’un 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddeleri uyarınca sonuç ceza yönünden sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 11/07/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”