Yapı maliki kimdir?

Kanun ve Yönetmelik’te riskli yapı tespiti bakımından yer verilen yapı maliki, Kanun ve Yönetmelik’te tanımlanmış değildir. Yapı maliki, riskli yapı tespiti sürecinde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bu sebeple yapı malikinin kim olduğunun tespit edilmesi gerekir. Yapı maliki, yapı üzerinde mülkiyet hakkı olan kişiler olarak anlaşılabilir.

Örneğin; (A), (B) ve (C) bir yapı üzerinde paylı mülkiyet hükümlerine göre paydaş iseler her biri yapı malikidir. Kat mülkiyetine konu yapılarda her bir bağımsız bölüm maliki yapı maliki olarak düşünülebilir.

Nitekim uygulamada da kat mülkiyetine konu yapılarda her bir bağımsız bölüm maliki, yapı maliki olarak kabul edilmektedir. Ancak önemle belirtilmelidir ki Kanun ve Yönetmelik’te yapı malikine tanınan imkânların her zaman tek bir yapı maliki tarafından kullanılabileceği sonucuna varılmamalıdır. Yukarıdaki örnekte; (A), (B) ve (C)’nin her biri yapı maliki olsa da riskli yapı tespiti (A), (B) ve (C)’nin oybirliği ile talep edil(ebil)melidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir