Vücut Bütünlüğünün İhlalinden Doğan Zararların Tazmini

Vücut bütünlüğünün ihlalinden doğan zararlar nelerdir ve nasıl tazmin edilir?

Haksız fiil zarar görenin vücut bütünlüğün ihlaline (onun yaralanmasına, bedensel zarara uğramasına) yol açmış ise hangi zarar kalemlerinin tazminat olarak talep edilebileceği BK.m.46/I (TBK.m.54) hükmünde sayılmıştır. Bu sayımın da sınırlayıcı bir sayım olup olmadığı tartışmalıdır.

BK.m.46/II (TBK.m.75) hükmüne göre, zararın niteliği, hakimin karar verirken zararın kapsamını yeterli ölçüde tayin etmesine imkan vermiyorsa, hakim 2 yıl içerisinde tekrar karar alma yetkisini saklı tutabilir.

BK.m.46 (TBK.m.54) hükmüne göre şu zarar kalemlerinin tazmini talep edilebilir:

1. Tedavi masrafları:

Vücut bütünlüğünün ihlali durumunda yaralana kişinin tazmini talep edebileceği zararların başında tedavi masrafları gelir. Zarar görenin yaralanması nedeniyle yapılan tedavi, ambulans, başka hastaneye nakil, ilaç, özel diyet ve yemek, protez gibi masraflar tazminat olarak talep edilebilir.

2. Çalışma gücünün tamamen veya kısmen kaybından doğan zararlar:

Yaralama durumunda zarar görenin, tedavi masrafları dışında başka bazı zararlara da uğraması söz konusu olabilir. Örneğin tedavi sürecinde çalışamadığı için kazanç kayıplarına uğramış olabilir. Aynı şekilde zarar görenin sakatlık sebebiyle kısmen veya tamamen iş göremez hale gelmesi söz konusu olabilir. Zarar gören bu yüzden uğradığı zararların tazmini talep edebilecektir.

3. Ekonomik gelişmenin zorlaşmasından doğan zararlar:

Vücut bütünlüğünün ihlali, bazı durumlarda çalışma gücünün kaybına yol açmamakla birlikte, zarar görenin ekonomik geleceğinin sarsılmasına yol açabilir. Örneğin bir mankenin yaralama sonucunda yüzünde iz kalması halinde durum böyledir. Zarar görenin ekonomik geleceği sarsılmasaydı, elde etmesi muhtemel gelirler de tazminat olarak talep edilebilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir