Vakıf Şerhli Taşınmazın İhalesi

Y.6.HD.2009/5304-9430 E-K, 2010/12800-E 2011/572 K sayılı ilamına göre, paydaşlığın giderilmesi davasının tarafları değil, taşınmazın satış bedeli üzerinden belirlenen taviz bedelinin yeni malik tarafından ödenmesi gerekir. Bu nedenle, tapu kaydı üzerinde “Taviz bedeli ödenerek kaldırılabilecek Vakıf Şerhi” var ise, paydaşların taviz bedelini ödemesi mümkün değildir.e şartnamesine dahil edilmelidir.

İhale öncesinde şerhi öğrenen satış memuru, taviz bedeli olarak kesilecek oranı sormalıdır. Bu unutulmuşsa, ihale sonrası ve dağıtım öncesinde de aynı şeyi yapar.esi gerekir. Vakıflar İdaresi de taşınmayı ihale eder.ile ilgilidir.

Alıcı adına tescil yapılmadan, taviz bedeli ödemeden şerh kaldırılamaz.b.

Y.12.H.D.’nin 15.03.1984 tarihli 2839-2883 sayılı yazısı

Y.HGK’nın 25.11.1987 tarihli 1-335/878)

Bu şerh, tazminat ödemeden kaldırılamayacak Vakıf Şerhleri için geçerlidir.satın alınır (satış ilanı ve şartnamede belirtildiği gibi)(Bu konu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ele alınmalıdır.)gününden sorulur.)