Vakıf Şerhli Taşınmazın İhalesi

(Y.6.HD.2009/5304-9430 E-K, 2010/12800-E 2011/572 K sayılı ilamı) Taviz bedeli taşınmazın satış bedeli üzerinden belirleneceğine göre, paydaşlığın giderilmesi davasının tarafları değil, taşınmaz mükellefiyeti niteliğindeki taviz bedelinin yeni malik sorumlu olacağından, paydaşların taviz bedeli ödemesi mümkün olmadığından, Taşınmaz tapu kaydı üzerinde ‚Taviz bedeli ödenerek kaldırılabilecek Vakıf Şerhi‛ var ise ödenecek olan taviz bedelinin İHALE ALICISI tarafından ödeneceği satış ilanı ve şartnamesine yazılmalıdır.

Satış memurunun, ihale öncesinde şerhi öğrenince, taviz bedeli olarak kesilecek oranı sorması, bu unutulmuşsa, aynı işlemi ihale sonrasında ve dağıtım öncesinde gerçekleştirmesi gerekir. Vakıflar İdaresi de ihale konusu taşınmazın ilgilisidir.

Taviz bedeli ödenmeden şerh kaldırılamaz ve alıcı adına tescil de yapılamaz.

(Y.12.H.D.nin 15/03/1984 gün 2839-2883)

(Y.HGK.nun 25/11/1987 gün 1-335/878)

Taviz bedeli ödenerek kaldırılamayacak Vakıf Şerhleri bu şerhle yükümlü olarak satılır. (satış ilanı ve şartnamesine yazılmalıdır.) (Bu husus Vakıflar Bölge Müdürlüğünden sorulur.)