Site icon KAYA & ELMADAĞ

Uzaktan Tedavi Yasağı

Tedavi, doktor tarafından bizzat uygulanmalıdır. Tedavi, hekim ve hasta arasındaki “güven ilişkisi” nedeniyle bizzat doktor tarafından yürütülmelidir (TBK m. 506).

Uzaktan tedavi yasağı, bizzat tedavi yükümlülüğü anlamına gelir. Hastanın sorunlarını kişisel olarak algılamalı, bulguları bizzat kendisi belirlemeli ve tedaviyi doğrudan kendisi yürütmelidir. Mesela, bir hekimin bir muayene yapmadan bir reçete vermesi caiz değildir. Hekimin hastayı ve durumunu önceden tanıması durumunda, telefonla yardımcı olmasına izin verilir. Bu, özellikle küçük hastalıklarla ilgilidir. Hekim, kendisi bizzat geldiğinde telefonla ön bilgilendirme sağlayabilir.

 

 

Exit mobile version