Ultra Vires İlkesinin Kaldırılmasının Önemi

Ultra vires ilkesi kaldırıldı. Ultra vires ilkesi AET’nin 68/151 sayılı şirketlere ilişkin Birinci Yönergesinin ilgili hükmü dikkate alınarak yeni Türk Ticaret Kanunu’na alınmamıştır. Böylece ticaret şirketleri Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesi çerçevesinde haklardan yararlanabilecek ve borçlar üstlenebileceklerdir. Ultra vires ilkesinin kaldırılması nedeniyle, şirketin işletme konusu dışında yapacağı işlemlerin sonuçları, yeni Kanunda iyiniyet çerçevesinde özel olarak düzenlenmiştir. Gerçekten de TTK m. 371/2 hükmüne göre; “Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı işlemler de şirketi bağlar; meğerki, üçüncü kişinin, işlemin işletme konusu dışında bulunduğunu bildiği veya durumun gereğinden, bilebilecek durumda bulunduğu ispat edilsin. Şirket esas sözleşmesinin ilan edilmiş olması, bu hususun ispatı açısından, tek başına yeterli delil değildir.”

Ultra vires ilkesinin kaldırılması nedeniyle, şirketi temsile yetkili olan kişilerin işletme konusu dışında üçüncü kişilerle yaptıkları işlemler şirketi bağlar. Ancak üçüncü kişi söz konusu işlemin işletme konusu dışında olduğunu biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, işlem şirketi bağlamaz. Üçüncü kişinin bunu bildiğini veya bilmesi gerektiğini şirket ispat etmekle yükümlüdür.

2 thoughts on “Ultra Vires İlkesinin Kaldırılmasının Önemi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir