Tutuklama Oturumu Öncesinde Müdafinin Savunma Hazırlaması

Müdafinin tutuklama kararı verilmesini engelleyebilmesi için, tutuklama kararı verilirken kullanılabilecek olan unsurları bilmesi ve bunları hukuki ve fiili açıdan değerlendirebilmek için gereken zamana sahip olması lazımdır.

Bu nedenle yakalanarak tutuklamaya sevk edilen şüpheliler ile tutuklandıktan sonra tutukluluk durumunun devamına karar verilmesi söz konusu olan şüpheli ve sanıkların müdafinin soruşturma dosyasını inceleme hakkı, tutuklama tehlikesi altında bulunmayan kişilere nazaran farklılık gösterir. Mooren kararında belirtildiği gibi müdafinin dosyadaki tutuklama kararı verilirken kullanılabilecek olan belgeleri inceleme hakkı kısıtlanmamalıdır.

Müdafinin dosyayı daha geniş kapsamlı olarak incelemesi yeterli değildir. Ayrıca tutuklama oturumu öncesinde hazırlık yapmak ve incelediği belgelere karşı savubma hazırlamak üzere zamana da ihtiyacı vardır. Bu nedenle, Dönmezer Tasarısı’nda yer alan fakat CMK’ya alınmayan 5 günlük hazırlanma süresinin ve bu zaman zarfında şüphelinin tutuklanmadan muhafaza altında tutulması kurumunun canlandırılması gereklidir.

Tutuklama istendiğinde şüpheli veya sanık kendisinin seçeceği veya baro tarafından görevlendirilecek bir müdafinin yardımından yararlanır (CMK m. 101/3).

Görüldüğü gibi, savcı tutuklama istemi ile hakim veya mahkemeye başvurduğu hallerde, şüpheli veya sanık bakımından Kanunun bazı yerlerinde zorunlu denen mecburi müdafilik sistemi benimsenmiştir.

Bu önemli bir gelişmedir. Kanun suçun ağırlığını nazara alarak mecburi müdafilik sistemini hukukumuza kazandırmıştır (CMK m. 150/2, 3). Bunun da ötesinde, şimdi cezanın ağırlığına bakılmaksızın tutuklama celsesi için mecburi müdafilik sistemini de kabul etmiş bulunmaktadır. Tutuklama kararının duruşmada verilecek olması halinde, şayet sanığın bir müdafi yoksa mahkemenin duruşmaya ara vererek müdafi görevlendirildikten sonra tutuklama kararı vermesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir