Ticaret Şirketlerinde Tür Değiştirme ve Temel Unsurları

Türk Ticaret Kanunu, ticaret şirketlerinin çeşitli türlerini tanımlar. Bir ticaret şirketi kurmak isteyen kişiler, kanunda belirtilen “kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler”den birini seçmelidir. Bir şirket, belirli yasal şekil şartlarını yerine getirmek suretiyle kurulabilir ve belirli bir süre sonra faaliyetini sürdürdükten sonra, ekonomik nedenlerden dolayı önceki türüne geçebilir. Bir şirketin, öncelikle tasfiye edilmeksizin ekonomik ayniyetini ve devamlılığını koruyarak, sahip olduğu hukuki kabuktan başka birine geçmesi sonucunu doğurur.

Yeni düzenleme, sadece bir hukuki şekil değişikliği olarak görüldüğünden, şirketler için tür değiştirme daha kolaydır. Yeni bir şirketin kurulması ve külli halefiyet yoluyla hukuki ilişkilerin geçmesi kaçınılmazdır. Yeni tür değiştirme kuralları sona erme, külli devir ve yeni bir kuruluş tanımaz.

TTK’nın 180. maddesi, 181. madde hükmü ile birlikte yorumlandığında, tür seçme ve değiştirme özgürlüğünü ilke olarak sağlar. Bu nedenle, bir ticari işletmenin başka bir ticari işletmeye dönüştürülmesi veya bir ticari işletmenin bir ticari işletmeye dönüştürülmesi (m. 194/1) mümkündür.

Tür değişiminin temel bileşenleri

“Hukuk süjesi” olarak devam eden şirket, hem ekonomik hem de hukuki kimliğini koruyarak türünü değiştirdi.

Aktif ve pasiflerin veya önceki şirketin genel hukuki ilişkileri de geçersiz kalmaktadır.

Malvarlığı ve ortaklık haklarının devamlılığı ilkesi, tür değiştirmede de geçerlidir. Ortaklar, tür değişikliği nedeniyle ortaya çıkan çeşitli hukuki durumlara katlanmak ve bunları kabul etmek zorundadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir