Ticaret Şirketlerinde Tür Değiştirme ve Temel Unsurları

Türk Ticaret Kanunu’nda ticaret şirketlerinin tipleri sınırlı olarak belirlenmiştir. Bir ticaret şirketi vasıtasıyla ticari alanda faaliyet göstermek isteyen kimseler, ancak kanunda sayılan “kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler”den birini seçmek zorundadırlar. Seçilen tipe özgü yasal şekil şartlarını yerine getirmek suretiyle bir şirket kurulup, faaliyetini belli bir müddet sürdürdükten sonra, ilk kurulduğu tipten başka bir tipe geçmesi, ekonomik nedenlerden dolayı daha uygun olabilir. Bir şirketin haiz olduğu tipten başka bir tipe hukuki kabuk değiştirmek suretiyle geçmesi, her şeyden önce tasfiye edilmeksizin, ekonomik ayniyetini ve devamlılığını koruyarak dönüşmesi sonucunu doğurur.

Yeni düzenlemede tür değiştirme, sadece bir hukuki şekil değişikliği olarak öngörüldüğünden, şirketlerin tür değişmesi kolaylaşmaktadır. Doğal olarak, yeni bir şirketin kurulması ve külli halefiyet yoluyla hukuki ilişkilerin geçmesi de söz konusu olmaktadır. Yeni tür değiştirme kuralları kesin olarak ne sona erme ne külli devir ne de yeni bir kuruluş tanımaktadır.

TTK’nın 180. maddesi 181. madde hükmü ile birlikte yorumlandığında, ilke olarak geniş bir tür değiştirme serbestisi ve tür seçme özgürlüğü tanımaktadır. Böylelikle bir ticaret şirketinin diğer bir ticaret şirketine çevrilmesi ve bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi (m. 194/1) mümkün olabilmektedir.

Tür değiştirmenin temel unsurları

° Türünü değiştiren şirket, “hukuk süjesi” olarak varlığını devam ettirmekte, ekonomik ve hukuki kimliğini korumaktadır.

° Aktif ve pasiflerin veya şimdiye kadarki şirketin genel olarak hukuki ilişkilerinin intikali de geçersiz kalmaktadır.

° Malvarlığı ve ortaksal hak ve yükümlülüklerin devamlılığı ilkesi tür değiştirmede de geçerlidir. Bununla birlikte ortaklar, tür değişikliği sebebiyle ortaya çıkan farklı hukuki durumlara katlanmak ve bunları üstlenmek zorundadırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir