Tebligat Kanununa Göre Yurtdışına Tebligat

Tebligat yapılacak ülke ile Türkiye arasında ikili veya çok taraflı bir sözleşmenin bulunmaması halinde, Tebligat Kanunu hükümleri göz önünde bulundurularak tebligat yapılacaktır. Tebligatı yapacak olan merciin bağlı olduğu Bakanlık, tebligatı yapacak olan Türk elçilik veya konsolosluğuna Dışişleri Bakanlığı yoluyla gönderilecektir. Tebligat evrakı, Dışişleri Bakanlığı’nın aracılığına gerek olmayan durumlarda ilgili Bakanlık aracılığıyla doğrudan o yerdeki büyükelçilik veya konsolosluğa gönderilir. İlgili ülkenin iç hukuk mevzuatı çerçevesinde, büyükelçilik veya konsolosluk, yerel makamların yardımıyla tebligat işlemini gerçekleştirecektir. Bildirim, ilgili ülkenin mevzuatına uygun olarak muhataba tebliğ edildiğinde, muhatap, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Türk Büyükelçilik veya konsolosluğuna başvurmalıdır. Büyükelçilik veya konsolosluğa öngörülen süre içinde başvurulmaz ise, oturuncu günün bitiminde tebligat yapılmış sayılacaktır (Tebligat Kanunu m. 25-a/4). Muhatap büyükelçilik veya konsolosluğa müracaat etmesine rağmen tebliğ evrakını almaktan kaçınırsa, bu hususta düzenlenecek olan tutanak tarihinde tebliğ yapılmış sayılacak ve evrak bekletilmeden merciine iade edilecektir.

Yabancı bir ülkede kendisine tebligat yapılacak kişi Türk vatandaşı ise, o ülkedeki Türk büyükelçiliği veya konsolosluğu aracılığıyla da bilgilendirilebilir.

Yargı mercileri tarafından yapılan tebligat, Dışişleri Bakanlığı tarafından aracı kılınmaksızın doğrudan ilgili büyükelçilik veya konsolosluğa gönderilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir