Taşınmaz Malın İhalesi

a) Satışı yapacak memur: Hakim, satışı yapmakla görevli bir kişiyi görevlendirir.kir. (HUMK.nun 570.md), bu görev başka bir kişiye verildi.disk.

b) Satış yeri: Açık artırma ilanında belirtilen ve şartnamede belirtilen “yer”c) Satış zamanı: İlan, satış ve şartnamede belirtilen yıl, ay, gün ve saat.te yapılır ve ikinci ihale için de aynı şekilde yapılır.n için geçerlidir.

d) Tellal bulundurma: İhale sırasında tellal olması gerekiyordu.Tellal olmadan yapılan ihale geçersiz sayılır.Birinci ihale gerçekleşmese bile, tutanak satış memuru veya tellal tarafından imzalanmalıdır.vardır.

Belediye tarafından atanan Tellal’ın kimliği asıldı.r

Belediye tellallığı yapmak için kimse görevlendirilmemişse, bu görev adliyede çalışan bir memura veya müstahdeme tarafından yürütülebilir.bilinir ve bu konu tutanağa yazılmalıdır.almıştır.

Belediye tarafından görevlendirilen bir satış memuru varken, başka bir satış memuru görevlendirilebilir.olmaz.

e) Teminat Yatırma: Pey akçesi veya ulusal bir bankanın teminat mektubu teminat olarak kullanılabilir.Paranın Türk Lirası olduğu asıldı.Döviz olarak da satın alınabilir.ir. (Y.12.H.D.nin 13.12.1993 tarihli 14188-19370 sayılı yazısı)

Teminatın “gayrimenkulün muhammen kıymetinin %20” si olması gerekiyordu.Teminat oranı artar.olmaz.

f) İhaleye katılma olasılıkları ve katılmamaları:

Medeni hakları kullanma ehliyeti olan herkes ihaleye katılabilecekti.r

Vasiler, MK.nun 405/1.md.si uyarınca sulh hakiminden izin aldıktan sonra ihaleye katılabilirler.

Tüzel kişiler ve yetkililerr

İhaleye katılmak için kişiler vekillerini de kullanabilir.Genel yetki yeterliydi.Özel vekalet gerekmez.dır.

Ortaklığın giderilmesi işlemleri, avukatlar tarafından yürütülen işlemlerden sayılmamaktadır.için, avukat olmayan kişiler de isteklinin vekili olarak ihaleye katılabilirler.rler. (Y.12.H.D. 09/04/1979 gün 2732-3146)

Satış memurluğunun yürüttüğü ihaleye;

:1- Memurun işlemlerini incelemek üzere görevlendirilen hakim,

2. Satış personeli veya vekili,

3. Satış memurluğunun müstahdemleri veya vekilleri katılamaz.ar. (İİK 11. Madde)

4. Tellal, ihale sırasında çalıştığı dairede ihaleye katılamaz.

5. Satış memuru veya müstahdemlerin, tellalın, eşi, nişanlısı gibi bunların kan veya sıhri usul ve füruu veya üçüncü dereceye kadar hımarları.