Tamamlama İhalesi

Tamamlama ihalesi yapılması gereken durumda, yeniden ikili ihale yapılması yanlıştır. İhale ilanının, en az ihaleden 7 gün önce yapılması gerekir.
İlan ilgililere tebliğ edilmez.
İlanın, öncekilerde olduğu gibi neviden araçlarla yapılmış olması gerekir. Hızlandırılmış ihalede tek bir ihale günü vardır.

Satış memuru, önceki ihalede bedeli ödemeyen, ihalenin kaldırılmasına neden olan alıcının işi uzatmak gibi art niyetlerini engellemek için bu kimselerin peşin para ile ihaleye girmelerini kararlaştırabilir. (Y.12.H.D.nin 28/02/1985 gün 11232/1853)
İhale bedelini yatırmadığı için ihalenin kaldırılmasına sebep olan alıcı ikinci ihaleye katılabilir buna yasal bir engel bulunmamaktadır. Kötü niyetli girişimlere engel olmak amacı ile bu yeni arttırmada taşınmaz birinci alıcıya ve birinci alıcıdan sonra en yüksek pey sürmüş kişiye, birinci arttırmada teklif etmiş oldukları bedelden düşük bir bedel ile ihale edilemez Kişinin ihaleye katılıp önceki teklifinden daha düşük bedelle satılanı satın almak istemesi iyi niyet kuralları ile bağdaşmayacağından ihalenin feshi nedenidir.

Tamamlama ihalesi bedelinin ödenmemesi durumunda:

Tamamlama ihalesinde malı alan şahıs da bedeli ödemezse, ihale kaldırılır. Ondan önce teklifte bulunana muhtıra çıkarılmaz, alıp almayacağı belirlenemez. Yeniden ikili ihale günü belirlenerek normal ihale prosedürü başlatılır.
Satış düşer. Yeni satış isteği gerekir.