Tamamlama İhalesi

Tamamlama ihalesi gerekiyorsa, yeniden ikili ihale yapmak yanlıştır.İhale ilanının ihale tarihinden en az yedi gün önce yapılması gerekir.kir. İlan ilgililere bildirilir.ilanın öncekilerde olduğu gibi neviden araçlarla yapılmadığını iddia ediyor.Hızlandırılmış ihale için tek bir ihale.günü vardır.

Satış memuru, önceki ihalede bedeli ödemeyen alıcının işi uzatmak gibi art niyetlerini önlemek için ihaleye peşin para ile girmelerini sağlar.İhale bedelini yatırmadığı için ihalenin kaldırılmasına neden olan alıcı ikinci ihaleye katılabilir (Y.12.H.D. 28/02/1985 gün 11232/1853).Kötü niyetli eylemleri önlemek için, bu yeni satın alma sürecinde taşınmazın birinci alıcıya veya birinci alıcıdan sonra en yüksek pey sürmüş kişiye daha düşük bir bedel ile ihale edilmesi yasaktır. Bir kişinin ihaleye katılıp önceki teklifinden daha düşük bir bedelle satın almak istemesi iyi niyet kuralları ile bağdaşmaz.cağından ihalenin feshi.

Tamamlama ihalesi bedeli ödenmezse:

Tamamlama ihalesinde malı alan kişi bedeli ödemezse, ihale iptal edilir.Ondan önce teklifte bulunana muhtıra çıkarılmaz; aksine, teklif kabul edilebilir mi?yeniden ikili ihale günü belirlenerek normal ihale sürecini tamamlayamaz.şlatılır.yeni satış ister.