“Buluş” ve “Patent” Kavramları

Patentin konusunu oluşturan buluştur. “Tarım dahil, sanayide herhangi bir spesifik sorunun çözümü”, buluşun tanımıdır. Bununla birlikte, keşfedilen bir maddenin teknolojik bir sorunu çözmek için kullanılması, bir patentin konusu olabilecek başka bir husustur. Bir patent, bir buluş sahibinin belirli bir süre boyunca bir ürünü üretme, kullanma, satma veya ithal etme yetkisini verir. Patent, buluşun sahiplerine ayrıntılı bir şekilde açıklanması karşılığında verilen belgeye de denir. Gelişmekte olan ülkeler, özellikle teknoloji transferinin aracı olması nedeniyle, sınai mülkiyet haklarının bir parçası olan maddi olmayan mallara ilişkin hak olan “patent hakkı” ile daha fazla ilgilenirler.