Sürekli Edim Nedir?

Borçlunun zaman içinde devam eden sürekli ve aralıksız bir davranışını gerektiren edimdir. Borç devam ettiği sürece ifa da her an gerçekleşmekte ve alacaklının menfaatleri tatmin edilmektedir.

Sürekli edimli sözleşmelerine örnek olarak kira sözleşmesi verilebilir. Kiraya veren kişi, kira süresi boyunca kiracının eşyayı kullanmasına katlanmaktadır. Hizmet sözleşmesinde de benzer durum geçerlidir. Burada da sürekli edim söz konusudur ve bu edimi gerçekleştiren işçidir, yani çalışandır.

Bir borç ilişkisinin sürekli borç ilişkisi olarak nitelendirebilmesi için taraflardan sadece birinin sürekli edimi yerine getirmesi yeterlidir. Yani, her iki tarafın da sürekli ifası gerekmez. Yukarıdaki örnekte de sürekli edimi gerçekleştiren taraf, kira sözleşmesinde kiraya veren, hizmet sözleşmesinde ise işçidir.

Sürekli sözleşmeleri karakterize eden şey zaman unsurudur. Eğer tarafların üstlendikleri toplam borç miktarı, zaman yardımıyla tespit edilebiliyorsa sürekli edim söz konusudur.

Sürekli sözleşmeler ikiye ayrılır. Sözleşmenin ne zamana kadar devam edeceği belli ise, bu sözleşmelere belirli sürekli sözleşme denir. Eğer bu süre, belli değilse bu sözleşmelere belirsiz sürekli sözleşmeler denir.

Sürekli borç ilişkilerinde geçmişe ilişkin sonuçlar doğuran dönmek hakkının yerini ileriye ilişkin sonuçlar doğuran fesih hakkı alır. (TBK 138: … Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu, kural olarak dönme hakkının yerine fesih hakkını kullanır.)

Örneğin, 2008 yılında yapılan bir un sözleşmesi hükümleri 2010’a kadar yürütülmüştür.Ancak 2010’dan sonra un sözleşmede belirlendiği gibi teslim edilmemeye başlanmıştır. Sözleşme, unu alan tarafça sonlandırılmak istenmektedir. Ancak sözleşme 2008’den itibaren sonlandırılmaz, onun yerine anlaşmazlık çıktığı yıl 2010’dan itibaren sonlandırılır.

Bazı yazarlara göre, sözleşme batıl olsa bile sürekli bir borç ilişkisi söz konusu olduğunda geçmişe etkili değil, ileriye etkili olacak şekilde sözleşme ortadan kaldırılır. Yani sürekli bir borç ilişkisinde sözleşmede aksaklıklar çıktığında sözleşme geçmişe değil ileriye etkili olacak şekilde sonlandırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir