Sözleşmenin Tamamlanması

Sözleşmenin tamamlanması, sözleşmede bir boşluk bulunması halinde söz konusu olur. Sözleşme boşluğu, taraflarca düzenlenmesi gerektiği halde düzenlenmeyen hususlarda ortaya çıkar. Sözleşme boşluğunun olduğu durumlarda, bu boşluğun doldurulması gerekmektedir.

‒  Tarafların düzenlemeleri gereken bir noktayı düzenlememelerinin çeşitli sebepleri vardır:

‒  Sebeplerden birisi tarafların bu boşluğu fark etmemiş olmalarıdır.

‒  Bir diğeri, söz konusu sorunun sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya çıkmış olma durumudur.

‒  Diğer bir sebep, bazı sözleşme yükümlerinin BK 19 ve 20. maddelere aykırı olduğu için geçersiz sayılmış olma durumudur. Değişik kısmi butlanda bahsedildiği üzere geçersiz sayılan hükümler yerine yedek kurallar devreye sokulur ve bu boşluk doldurulur.
Sözleşmenin objektif ve sübjektif esaslı noktalarında tamamlanmasının mümkün olup olmayacağına bakalım. Objektif esaslı noktalarda sözleşmenin tamamlanması söz konusu olamaz. Çünkü, eğer bir objektif esaslı nokta boşluğu varsa zaten bir sözleşmeden bahsedilemeyecektir. Sübjektif esaslı noktalarda düzenlenmeyen bir esas sübjektif esaslı nokta niteliği taşımayacaktır. Dolayısıyla sübjektif esaslı noktaların doldurulmasında bir sorun ortaya çıkmayacaktır.

SÖZLEŞME BOŞLUĞUNUN DOLDURULMASI

Sözleşme boşluğu, taraflarca düzenlenmesi gerektiği halde düzenlenmeyen hususlarda ortaya çıkar. Sözleşme boşluğunun olduğu durumlarda, bu boşluğun doldurulması gerekmektedir.

Bir görüşe göre, sözleşme boşluğu kanunun düzenleyici hükümleriyle; kanunda bir hüküm bulunmayan durumlardaysa tarafların farazi iradelerini araştırılması suretiyle doldurulması gerekir. Bu şekilde söz konusu boşluk doldurulmuş olacaktır.

Başka bir görüşe göreyse, düzenleyici hükümlere başvurma zorunluluğu öncelikli değildir; hakim doğrudan doğruya tarafların farazi iradelerini araştırarak söz konusu boşluğu dolduracaktır. Hakim; taraflar söz konusu şartın farkında olsalardı ne yapacak idiyseler onu araştıracak ve bu boşluğu o şekilde dolduracaktır. Farazi iradeler araştırılırken sözleşmenin niteliği de göz önünde bulundurulacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir