Sözleşmenin Hüküm ve Sonuç Doğurması

Karşı karşıya olan şahıslar arasında yapılan sözleşmeyle, karşı karşıya olmayan sözleşmeler arasında bir ayrım yapılmaktadır. Buna göre, taraflar karşı karşıya iseler, sözleşme kabul haberiyle kurulur ve aynı andan itibaren hüküm ve sonuç doğurur.

Karşı karşıya olmayan şahıslar arasında, sözleşme hangi anda kurulur ve hangi anda hüküm ve sonuçlarını doğurur? Karşı karşıya olmayan şahıslar arasında yapılan sözleşme, kabul haberinin icapta bulunana ulaştığı anda kurulur veya tamamlanır; fakat hüküm ve sonuçlarını kabul haberinin gönderildiği andan itibaren meydana getirmeye başlar.

(TBK-11/II) Açık bir kabulün gerekli olmadığı durumlarda, sözleşme icabın/önerinin ulaşması anından başlayarak hüküm ve sonuç doğurur.

Ayrımın Pratik Sonuçları:

  • ‒  İmkansızlık açısından önem taşır.
  • ‒  Muaccelliyet, hüküm ve sonuçlarının doğurduğu anın belirlenmesi açısından önem taşıyacaktır..

    Sözleşmenin faiz ödemesi kararlaştırılmasıyla, sözleşmenin hüküm ve sonuç doğurduğu andan itibaren faiz ödeme borcu doğacaktır.

  • ‒  Satım sözleşmesinde hasarın intikali bakımından da önem taşır, ancak TBK’da bunla ilgili değişik

düzenlemeler vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir