Sorumsuzluk Anlaşması

Tarafların sorumluluktan kaçınmak ya da sorumluluklarını sınırlandırmak için yaptıkları anlaşmadır. Bu tarz anlaşmalara Borçlar Kanunu’nda bazı şartlar getirilmiştir. (BK-99) Buna göre hile veya ağır kusurdan doğan sorumluluk ortadan kaldırılamaz. Sadece hafif kusurdan doğan sorumluluk sınırlandırılabilir ya da ortadan kaldırılabilir.

Misalen eser sözleşmesinde “müteahhit hiçbir şekilde sorumlu değildir” hükmü geçerli olmayacaktır. Çünkü sorumsuzluk anlaşması sadece, hafif kusura dayanan sorumluluğu ortadan kaldırabilir; sorumluluğun tamamını ortadan kaldıramaz.

Aynı hükümden dolayı, sözleşmenin tamamının geçerliliği sorgulandığında şu sonuçlar ortaya çıkar: Tam butlan uygulandığında sözleşmen, bu hükmünden dolayı tamamen geçersiz sayılır. Kısmi butlan uygulandığında, sadece bu hüküm geçersizdir. Değişik kısmi butlanda ise bu hüküm hatalı olduğundan kaldırılarak yerine “borçlu (müteahhit)” hafif kusurundan sorumlu tutulmayacaktır” hükmü getirilecektir. Bu şekilde sözleşme ayakta tutulmuş olacaktır.

Örneğin kamu ihaleleri şartnameye aykırı olamaz. Mesela bir eğitim kompleksi yapılacaksa, ihaledeki şartnamede eğitim kompleksinin bölümleri belirtilmiştir. Müteahhit buna karşın bazı bölümleri yapmıyorsa müteahhitle yapılan sözleşme geçersiz sayılmayacaktır. Bu hükümler yerine şartname hükümleri geçecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir