Sendikacılık Faaliyetinden Dolayı İşten Çıkarma veya Farklı İşlemde Bulunma Yasağı

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 25. maddesinde belirtildiği gibi, bir işçinin sendikacılık faaliyeti nedeniyle işten çıkarılamayacağı veya kendisine farklı işlem yapılamayacağı esastır (f. 2). Bu düzenlemeye göre, işçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde, işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle işten çıkarılamaz veya herhangi bir nedenle farklı işleme tabi tutulamaz.”(25/3)

Yukarıdaki hüküm, sendikacılık faaliyetlerinin işyeri içindeki faaliyetleri de kapsayıp kapsamayacağı konusunda belirsizdir. Geçici Komisyon Sözcüsü, 274 sayılı Kanunun Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında, anılan hüküm işyeri dışında sendikacılık faaliyetlerine katılma ile ilgiliymiş gibi göstermişti. Bununla birlikte, bu hüküm, işverenin işçiye iş saatlerine bağlı olarak izin vermesi veya vermemesi durumunda geçerlidir. İşyerinde sendikacılık faaliyetlerine katılan bir işçinin işten çıkarılamayacağı veya başka bir şekilde işleme tabi tutulamayacağı sonucuna varılmalıdır. Bu nedenle, bu hüküm veya Kanunun başka bir maddesinde sendikacılık faaliyetinin işyeri dışında veya içinde olması açısından herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir