Sendikacılık Faaliyetinden Dolayı İşten Çıkarma veya Farklı İşlemde Bulunma Yasağı

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 25. maddesinde, sendikacılık faaliyeti nedeniyle işçinin işten çıkarılamayacağı veya kendisine farklı işlem yapılamayacağı esası yer almaktadır (f. 2). Bu hükme göre, “işçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde, işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya herhangi bir nedenle farklı işleme tabi tutulamaz.” (m. 25/3).

Yukarıdaki hükümde açık olmayan noktalardan biri, sendikacılık faaliyetlerinin işyeri içindeki faaliyetleri de kapsayıp kapsamayacağıdır. Eskiden, 274 sayılı Kanunun Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında Geçici Komisyon Sözcüsünün yaptığı açıklamalara göre, anılan hüküm işyeri dışındaki sendikacılık faaliyetlerine katılma ile ilgiliymiş gibi gösterilmiştir. Ancak, söz konusu hükümdeki sınırlama sadece iş saatlerine bağlı olarak işverenin işçiye izin vermesi veya vermemesi durumu ile ilgilidir. Bu hükümde veya Kanunun başka bir maddesinde sendikacılık faaliyetinin işyeri dışında veya içinde olması açısından herhangi bir sınırlama yapılmadığına göre, anılan hüküm uyarınca işyerindeki sendikacılık faaliyetlerine katılan işçinin de bundan dolayı işten çıkarılamayacağı veya farklı işleme tabi tutulamayacağı sonucuna varılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir