Sendika Üyeliğinden Çıkarılma

Kanuna göre, sendika üyeliğinden çıkarılma kararı ancak genel kurul kararıyla verilir. Karar, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana da yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. İtiraz edilmemesi halinde üyelik son bulur. İtiraz edilmesi halinde, üyelik yargılama süresince ve çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder (m. 194/4). Yönetmeliğin 11. maddesinde de üyelikten çıkarılmaya ilişkin Kanunda yer alan belirtilen hükümler tekrarlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir