Sendika Kurma ve Sendikaya Üye Olma Özgürlüğü

Anayasanın 51. maddesine göre, işverenler ve çalışanlar, önceden izin almaksızın üst kuruluşlar ve sendikalar kurabilecekleri gibi, bu kuruluşlara serbestçe üye olabilecek ve üyeliklerini sürdürebileceklerdir. Bu pozitif sendika özgürlüğü olarak bilinir. Bu özgürlük, sadece bir sendikaya üye olma ve kurma yeteneğine sahip olmakla kalmaz, aynı anda birden fazla sendikadan herhangi birini seçebilme yeteneğine sahiptir. 6356 sayılı yasada açıkça belirtilmediği halde, Anayasa’nın eşitlik kuralı, bu özgürlükten yararlananlar arasında cinsiyet, ırk, renk, dil, din, mezhep, felsefi inanç, siyasi düşünce veya başka bir nedenle ayrım yapmaz (Anayasa m. 10).

Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 6. ve 17. maddelerinde belirtildiği gibi, işverenler ve işçiler sendika kurma ve üye olma hakkına sahiptir.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir